Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης και Τευχών για το έργο: Κατασκευή Στεγάστρου και ρολών Ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση

Διαγωνισμός
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΡΟΝΤΣΗ», με προϋπολογισμό 23.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:18.870,70€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ& ΟΕ και απρόβλεπτα), πρόβλεψη αναθεώρησης: 0,27 € και Φ.Π.Α. (24%): 4.529,03€.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης