Δηλώσεις του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, σχετικά με τα Νέα ποσοστά που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (22-4-2021)

 Δηλώσεις του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, σχετικά με τα Νέα ποσοστά που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (22-4-2021)
Δηλώσεις του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, σχετικά με τα Νέα ποσοστά που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (22-4-2021)

Δηλώσεις του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, σχετικά με τα Νέα ποσοστά που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (22-4-2021)