Διευκρινήσεις όσον αφορά στο σύνολο των ωρών του Τμήματος 2 του Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών καθαριότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διευκρινήσεις

Διευκρινήσεις όσον αφορά στο σύνολο των ωρών του Τμήματος 2 του Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών καθαριότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Αρ. Διακ. 17/2020, ΕΣΗΔΗΣ 94642)»

Αριθμός Διακήρυξης: 17/2020 α/α ΕΣΗΔΗΣ 94642

Σας ενημερώνουμε ότι στον Πίνακα του Τμήματος 2, το οποίο αφορά τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ΖΕΠ, εκ παραδρομής αναγράφεται ως σύνολο ωρών 15 αντί του ορθού 19 ώρες. Κατόπιν τούτου θα ακολουθήσει Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης ως προς το σημείο αυτό και θα αναρτηθεί στο χώρο του Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις

 

Συνημμένα:

Η διακήρυξη καθαριότητας

diakirixi17-2020-kathariotita-kozani-orthi