Διακήρυξη Διεθνoύς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών – Π.Ε. Γρεβενών

Διαγωνισμός

Δείτε την περιληπτική διακήρυξη εδώ και αναλυτικά την διακήρυξη εδώ