Με ταχείς ρυθμούς υλοποιούνται οι βασικές υποδομές και τα έργα οδοποιίας για την στήριξη της Επιχειρηματικότητας και του Πρωτογενή τομέα 1b

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου «Οδικές Προσβάσεις σε Επιχειρήσεις Πρωτογενούς Τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους Οικισμούς Δήμου Εορδαίας» προϋπολογισμού 3.580.000,00 € με ΦΠΑ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου «Οδικές Προσβάσεις σε Επιχειρήσεις Πρωτογενούς Τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους Οικισμούς Δήμου Εορδαίας» προϋπολογισμού 3.580.000,00 με ΦΠΑ

«Οδικές Προσβάσεις σε Επιχειρήσεις Πρωτογενούς Τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους Οικισμούς Δήμου Εορδαίας» προϋπολογισμού 3.580.000,00 με ΦΠΑ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης, προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«Οδικές Προσβάσεις σε Επιχειρήσεις Πρωτογενούς τομέα στους Οικισμούς Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» προϋπολογισμού 3.580.000,00 € με ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΑΠ 2012-2016 ΠΔΜ-ΕΑΠ 2012-2016 ΔΗΜΟΥ Εορδαίας και θα ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες.

Η Περιφερειακή Αρχή, ικανοποιεί ένα αίτημα πολλών δεκαετιών και υλοποιεί έργα οδικών υποδομών, που θα βοηθήσουν πραγματικά τους παραγωγούς και επιχειρηματίες του πρωτογενή τομέα.

Σκοπός του έργου αφενός είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων και αφετέρου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ικανοποιεί ένα αίτημα πολλών δεκαετιών και υλοποιεί για το σύνολο των Π.Ε. έργα οδικών υποδομών, που θα βοηθήσουν πραγματικά τις επιχειρήσεις, μειώνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας τους και εξασφαλίζοντας την ασφαλή και σταθερή διασύνδεση των επιχειρήσεων, βοηθώντας τους τελικά να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.