Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού αρδευτικού δικτύου Βελβεντού»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού αρδευτικού δικτύου Βελβεντού», το οποίο περιλαμβάνει δύο υπο-έργα: Υποέργο 1: «Προμήθεια Εξοπλισμού Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αρδευτικού Βελβεντού» Υποέργο 2: «Προμήθεια Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών Διατάξεων» Προϋπολογισμού 1.489.488,00 € (με ΦΠΑ)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού αρδευτικού δικτύου Βελβεντού», το οποίο περιλαμβάνει δύο υπο-έργα: Υποέργο 1: «Προμήθεια Εξοπλισμού Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αρδευτικού Βελβεντού» Υποέργο 2: «Προμήθεια Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών Διατάξεων» Προϋπολογισμού 1.489.488,00 € (με ΦΠΑ)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού αρδευτικού δικτύου Βελβεντού», το οποίο περιλαμβάνει δύο υπο-έργα:

Υποέργο 1: «Προμήθεια Εξοπλισμού Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αρδευτικού Βελβεντού»

Υποέργο 2: «Προμήθεια Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών Διατάξεων» Προϋπολογισμού 1.489.488,00 € (με ΦΠΑ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της έδρας, προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού αρδευτικού δικτύου Βελβεντού» προϋπολογισμού 1.489.488,00 € (με ΦΠΑ).

Τα έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014–2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης.

Περιλαμβάνει ηλεκτρικούς πίνακες και κιβώτια ασφαλειών, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικούς μετασχηματιστές, πίνακες διανομής ρεύματος μέσης τάσης, συστήματα εποπτικού ελέγχου, εξοπλισμό μέτρηση στάθμης, φυγοκεντρικές αντλίες, βαλβίδες μείωσης της πίεσης κι ασφαλιστικές βαλβίδες, σωληνώσεις κι εξαρτήματα καθώς και ηλιακά φωτοβολταικά στοιχεία.

Η Περιφερειακή Αρχή, ικανοποιεί ένα αίτημα πολλών δεκαετιών και εκσυγχρονίζει έργα Αγροτικών υποδομών, που θα βοηθήσουν πραγματικά τους παραγωγούς και επιχειρηματίες του πρωτογενή τομέα.

Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που χρησιμοποιούνται για την άρδευση της περιοχής από τους αγρότες του ΤΟΕΒ Βελβεντού ενώ θα γίνεται και εξοικονόμηση ενέργειας λόγω μικρότερης κατανάλωσης ρεύματος βοηθώντας τους τελικά να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.