Δεύτερη ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα: Το έργο REBORN - Η 4η Τεχνική και η 4η Ειδική Θεματική Συνάντηση Εργασίας: Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στην Κοζάνη 2

Δεύτερη ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα: Το έργο REBORN – Η 4η Τεχνική και η 4η Ειδική Θεματική Συνάντηση Εργασίας: Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στην Κοζάνη

regio-mob Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώνει την 1η φάση του έργου REBORN, το οποίο προσπαθεί να συμβάλει στην υποστήριξη εκείνων των επαγγελματιών & των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικές επιχειρηματικές δυσκολίες, μέσω ειδικών υποστηρικτικών δράσεων για την αντιμετώπιση του «στιγματισμού» των επιχειρηματιών που προκύπτει από τη δυσχερή οικονομική θέση ή ακόμα & την απειλή χρεοκοπίας.

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία του ΠΤΑ στη ΖΕΠ Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση εργασίας των εμπλεκομένων μερών στο έργο, και στη συνεχεία η 4η ειδική ενημερωτική εκδήλωση για το αντικείμενο της προσωποποιημένης υποστήριξης των επιχειρηματιών μέσω & του έργου Early Warning Europe σε συνεργασία με το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ.

Συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου, ο διευθυντής & τα στελέχη του ΠΤΑ, ο προϊστάμενος της ΕΥΔΕΠ του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, μέλη  του δικτύου των εμπλεκομένων μερών, εκπρόσωποι επιμελητηρίων όπως & εκπρόσωπος του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν διεξοδικά για το έργο REBORN & την ολοκλήρωση του, για το σχεδιασμό του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ συμφώνησαν στο φυσικό του αντικείμενο που θα εφαρμοστεί από το 2019. Επίσης έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ για την εφαρμογή του έργου με τίτλο: Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starter (EWE) που ξεκίνησε να υλοποιείται στη Δυτική Μακεδονία με την επιμέλεια του ΠΤΑ. Το έργο EWE θα εφαρμόζεται έως το τέλος του 2019 με αποδέκτες έως και 50 επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επαγγελματική τους δραστηριοποίηση. Για τη διαδικασία και τον τρόπο συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο Σαπαλίδη Σταύρο τηλ. 2461053995.

Δεύτερη ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα: Το έργο REBORN - Η 4η Τεχνική και η 4η Ειδική Θεματική Συνάντηση Εργασίας: Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στην Κοζάνη 1 Δεύτερη ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα: Το έργο REBORN - Η 4η Τεχνική και η 4η Ειδική Θεματική Συνάντηση Εργασίας: Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στην Κοζάνη 2

 

RebornInterreg Europe

Το έργο REBORN χρηματοδοτείται από το Interreg Europe & από Εθνικούς Πόρους