Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019

Διοικητήριο ΖΕΠ

Το Σχέδιο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019  εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.  236/13-92018 (ΑΔΑ: Ω4Β27ΛΨ-Ψ6Π) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

» Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Διαδικασία Διαχείρισης Δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Με την 129467/1479/26-09-2016 (ΑΔΑ: 675Κ7ΛΨ-16Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας καθορίζεται η Διαδικασία Διαχείρισης Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της  ΠΔΜ, η περιγραφή αρμοδιοτήτων και οι απαιτούμενες  συνεργασίες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών/οργάνων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 (Β’ φάση), χρησιμοποιούνται τα παρακάτω αρχεία από τις Υπηρεσίες και τα Νομικά […]

» Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019

Διοικητήριο ΖΕΠ

Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 Το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019  εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.  22/27-1-2016 (ΑΔΑ: 74ΔΗ7ΛΨ-ΥΒΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

» Διαβάστε περισσότερα