Αποσφράγιση προσφορών του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας, Αρ. Διακ. 03/2017

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Ανακοινώνουμε ότι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 09/03/2017  και ώρα 12:00 και όχι την Τρίτη 07/03/2017 λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Ο Αναληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος