Απολογισμός 2018

Απολογισμός 2018 ΠΔΜ

Απολογισμός 2018

Οι εισηγήσεις/εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στην από 30-1-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: