Απολογισμός 2017

Απολογισμός 2017

Απολογισμός 2017

Οι εισηγήσεις/εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στην από 31-1-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: