Αποφάσεις της 21ης συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-5-2024)

Αποφάσεις της 21ης συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-5-2024)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Αποφάσεις της 21ης συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-5-2024)

Την έγκριση δαπάνης που αφορά στις αναθεωρήσεις του έργου “Επισκευή Περιφερειακής Οδού Καισαρειάς” αποφάσισε η 21η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου που αφορά στην “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”.

 

Αποφάσεις της 21ης συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-5-2024)