Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-12-2021)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-12-2021)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-12-2021)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 7-12-2021 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 701/21 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΑΡΙΘ.30)» και εκ νέου έγκρισή τους Προϋπολογισμού: 398.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 3. 7η τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 4. Έγκριση χορήγησης 1ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων στο επ. οδ. δίκτυο 2020»
 5. 46η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαρισμός Βλάστησης στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών»
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κοπή Κλαδιών Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου»
 8. Αποδοχή  αιτήματος για αποδοχή δωρεάς μελέτης και κατασκευής του Έργου «Εργασίες συντήρησης-βελτίωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης–Πτολεμαΐδας» που υποβλήθηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ
 9. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσς Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ
 10. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)
 11. Έγκριση του Πρακτικού Νο 42 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη Ρασπόπτσης Παντ. Νικόλαος ΕΠΕ του αριθ. 8/154489/13-10-2021 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την
  «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριο 2021 έως και Οκτώβριο 2022»
 12. Έγκριση του από 30/11/2021 πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση τεσσάρων (4) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2021-2022
 13. Έγκριση γνωμοδότηση
 14. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 15. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί δικαστικής απόφασης
 17. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας   Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
 18. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπάνης ποσού 980,00€ για την προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων στο Κτίριο Διοίκησης  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)
 20. Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση λογισμικού συστήματος ωρομέτρησης
 21. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 22. Έγκριση δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 25. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 27. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου έτους 2022 για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων Έδρας
 28. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Μεταφορά υπόλοιπων υποδομών – εφαρμογών της ΠΔΜ στο «Ενιαίο κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-cloud)» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης