Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2022)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2022)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 6-9-2022 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού παράτασης ισχύος της αριθ. 138862/15-09-2021 σύμβασης  προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας της για ένα έτος, προϋπολογισμού 693.952,09 € (συμπ. ΦΠΑ)» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση των Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για «προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Π.Ε Κοζάνης»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση των  Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε Κοζάνης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βοΐου ΠΕ Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 5.110.000,00 € Ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα ΠΕ Κοζάνης στους οικισμούς Δήμου Εορδαίας» Προϋπολογισμού: 3.580.000,00 € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 8. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας των υποέργων 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020. Προϋπολογισμός:  1.489.488,00 € (με ΦΠΑ 24%) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος Βουνάσα – Ελάτης εντός των ορίων της ΠΕ Κοζάνης» Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.730.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 10. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης» Συνολικός Προϋπολογισμός: 308.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 11. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 6ο χλμ. ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΙΑΝΗΣ» έως 25/01/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 12. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)» έως 31/12/2022 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 13. Έγκριση 3ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16/2022(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι-Γράμμος» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 16. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι-Γράμμος», προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (Μηχανικής Εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας) ενός (1) Φορτωτή εκσκαφέα€. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικών προσφορών  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ EΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια ενός καινούργιου εκσκαφέα φορτωτή τροχοφόρου, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 160096 ενδεικτικού προϋπολογισμού 105.400,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 19. Έγκριση μερικής τροποποίησης αρ. 75532 (22SYMV010568647 2022-05-17) σύμβασης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2021-2022  με Ανάδοχο του αριθμ πρωτ. 123218/13-08-2021  Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και Απασχόλησης)
 20. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γ΄ΦΑΣΗ)» (Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση α) αποδοχής γνωμοδότησης, β) δαπάνης που απορρέει από αστική αποζημίωση
  (Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 22. Έγκριση : α) αποδοχής γνωμοδότησης β) δικαστικής δαπάνης (Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 23. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), έτους 2022(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕΡΒΙΑ-ΛΑΒΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20, ΚΟΖΑΝΗ-ΟΡΙΑ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή στέγης στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 29. Έγκριση δαπάνης που αφορά  αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ κοζάνης(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση δαπάνης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS), ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 31. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 33. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 34. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 35. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 36. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 37. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 38. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 39. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 40. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα στο κτίριο της Ι. Μ. Σισανίου και Σιατίστης» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 41. Ακύρωση της 455/22 απόφασης Ο.Ε. και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια και μεταφορά αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2022-2023» (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης)