Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-5-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-5-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-5-2020)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (26-5-2020) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 19ης Μαΐου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση Μνημείου Εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944». Προϋπολογισμού: 15.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 21ης Μαΐου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση Μνημείου Πεσόντων Τ.Κ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας», Προϋπολογισμού: 12.500,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 5. Έγκριση του πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης (Αδιάθετα Τμήματα)
 6. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ (κατακύρωσης) του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 7. Έγκριση της Δημοπράτησης και έγκριση των Όρων Διακήρυξης της Δημοπρασίας για το έργο:

  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ‘ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ΄ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», Προϋπολογισμός: 286.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 8. Έγκριση της Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης της Δημοπρασίας για το έργο: «Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. στο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας», Προϋπολογισμού: 54.300,00 € (με Φ.Π.Α.)
 9. Έγκριση δαπάνης, για την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2020.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σημαιών, βάσεων και κονταριών για τις ανάγκες του Γραφείου Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) της Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης  των σχετικών δαπανών για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου εισοδήματος των ωφελούμενων από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
 13. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020 προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α
 14. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020 προϋπολογισμού 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ προϋπολογισμού 95.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020 προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
 17. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020 προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

 18. Έγκριση του 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά μέρος του έργου «Δημιουργία Master  Plan  για  τη  διαχείριση  των  ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς»
 19. Ορισμός δικηγόρου
 20. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών & υπηρεσιών επισκευής για τα οχήματα & μηχανήματα έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2021.
 21. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών 2020-2021, για υπηρεσίες φύλαξης του κτηρίου (Διοικητηρίου) της Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του αγίου Αθανασίου»
 23. Έγκριση  διενέργειας του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, και των όρων της διακήρυξης