Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-11-2019)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-11-2019)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-11-2019)

 

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (26-11-2019) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού  αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: ΣΑΕΠ 541 «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου για τα έτη 2019-2020, αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ», με κωδικό 2014ΕΠ54100002 Προϋπολογισμού: 1.500.000.00 € (με Φ.Π.Α)
 3. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο-Χιονάτο» Προϋπολογισμού:  5.340.000,00€ (με ΦΠΑ)
 4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Γρεβενών, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017»,  με κωδικό ΕΠ54100002 (Έδρα)
 5. Έγκριση  χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Φλώρινας, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017»,  με κωδικό ΕΠ54100002 (Έδρα)
 6. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»,  Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)
 7. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», Προϋπολογισμού: 200.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)
 8. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου» Προϋπολογισμού: 61.000,00 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%)
 9. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:

  «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 53.200,00€ (µε Φ.Π.Α.)

 10. Παράταση ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»
 11. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 4ης Νοεμβρίου 2019 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019»
 12. Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 11ης  Νοεμβρίου 2019 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019»
 13. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 14. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε Φλώρινας»
 15. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία Master Plan για την διαχείριση των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς»
 16. Έγκριση του πρακτικού Ι του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης
 17. Έγκριση  τροποποίησης  της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  AΒΡΑΜΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ
 18. Έγκριση του από 04/11/2019 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ,

  για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, για το έτος 2020, ποσού 74.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 19. Έγκρισης δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού ποσού 58.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τους οικισμούς της Π.Ε. Καστοριάς, για το έτος 2020
 20. Παράταση   σύμβασης   για την διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τα συστήματα ύδρευσης των οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στα πλαίσια ελέγχου της ποιότητάς του,  για το έτος 2019
 21. Έγκριση της διαπραγμάτευσης 3 νέων δρομολογίων μεταφοράς 8 μαθητών από το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου προς τους τόπους κατοικίας τους στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20
 22. Παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συγγραφή βιβλίου ειδών στις προστατευόμενες περιοχές στα πλαίσια του έργου Combine2protect»
 23. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και  διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γρεβενίτη στην Τ.Κ. Κυρακαλής» προϋπολογισμού 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση  των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών
 24. Τροποποίηση της 2458/5-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΧΒΑ7ΛΨ-Α0Α) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2019 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018.
 25. Έγκριση του πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών

  7ης και 8ης τμηματικής παραλαβής (7ου και 8ου παραδοτέου Π7 – Π8) της σύμβασης Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019

 26. Έγκριση του πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών επέκτασης της σύμβασης Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019
 27. Συμπληρωματικός προγραμματισμός μετακινήσεων εκτός έδρας και διανυκτέρευσης για παρακολούθηση σεμιναρίου προϊσταμένου ΚΤΕΟ, τον Νοέμβριο 2019
 28. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο
 29. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών
 30.  Έγκριση – διάθεση πίστωσης
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 34. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 35. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Περιφερειακούς Συμβούλου κας Όλγας Πουταχίδου
 36. Έγκριση  παράταση   της σύμβασης των αδιάθετων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΠΕΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 37. Έγκριση  τροποποίησης  της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΠΕΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 38. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και  διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)» για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών  προϋπολογισμού 165.879,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση  των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών
 39. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου:

  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΛΑΒΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

 40. Έγκριση πρακτικού 2ης παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα
 41. Έγκριση παράτασης της σύμβασης των αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 42. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 43. Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  λογιστικών εργασιών στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας περιόδου  01/07/2019 έως 30/09/2019
 44. Έγκριση  παράτασης της σύμβασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 45. Έγκριση  τροποποίησης  της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 46. Έγκριση παράταση της σύμβασης των αδιάθετων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 47. Έγκριση 1ης τροποποίησης της παράταση της σύμβασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
 48. Έγκριση 2ης τροποποίησης  της σύμβασης  του

  «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,

  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΧΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

 49. Έγκριση κατανομής πίστωσης Επικοινωνιακής – Διαφημιστικής Προβολής Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2019
 50. Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης»
 51. Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου: «Καθαρισμός  Βλάστησης  Ερεισμάτων  Οδικού  Δικτύου   Π.Ε.  Φλώρινας»
 52. Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ»
 53. Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού στην περιοχή “Γιάτσοβο” Φλώρινας»
 54. Λύση   σύμβασης  της  πράξης  «Προμήθεια   και   εγκατάσταση Τεσσάρων (4) πλωτών προβλητών με σκοπό την εξυπηρέτηση των  αναγκών  του  Ναυταθλητικού  Κέντρου Καστοριάς, καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την συντήρηση               της υπάρχουσας προβλήτας»
 55. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη τμήματος εξόδων εκτύπωσης από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Φιλαθλητικό Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης
 56. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 57. Ανάκληση της αριθμ. 2303/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 58. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης της Θρακικής Εστίας Εορδαίας