Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-8-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-8-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-8-2020)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν.4412/16, για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Ανατολικού», Προϋπολογισμού: 50.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση συγκρότησης  Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν.4412/16, για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στον πεδινό όγκο Δήμου Βελβεντού», Προϋπολογισμού: 35.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού  επιλογής  αναδόχου για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) CPV:18141000-9, 35113400-3, 18830000-6, 18143000-3, 35733000-7, 18441000-2, 18444100-4, 18142000-6, 44511000-5
 5. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας ανάθεσης σε Οικονομικό  Φορέα λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
 6. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
 7. Έγκριση δαπάνης που αφορά τη σύνταξη μελέτης με τίτλο

  «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

 8. Έγκριση δαπάνης  που αφορά την καταβολή ποσού τόκων και τόκων υπερημερίας
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ραφιών τύπου DEXION για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση  δαπάνης  για την επισκευή γκαραζόπορτας του κτιρίου Διοίκησης στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)
 11. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00€ για την ασφάλιση συνολικά είκοσι δύο (22) επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) για την περίοδο 2020-2021
 12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ., έτους 2020»
 13. Ορισμός δικηγόρου
 14. Έγκριση  επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντων ποσών
 15. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών

  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ  ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 16. Έγκριση των πρακτικών I και II  που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020 – 2021 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 17. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟ προϋπολογισμού 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εργασιών αποχιονισμού  ΕΠΑΡΧ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΟ κατά την χειμερινή περίοδο 2020-2021
 21. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου:

  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ) – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ»

 22. Έγκριση του 2ου  πρακτικού  για το διαγωνισμό του έργου :«Κοπή κλαδιών – Αποψίλωση οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας περιοχής Αμυνταίου»
 23. Έγκριση του 4ου Πρακτικού διαγωνισµού του έργου:”Μελέτη αναδασµού Αγροκτήµατος Νεοχωρακίου Π.Ε Φλώρινας”
 24. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (προσωρινός ανάδοχος) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 25. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 26. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 27. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ Διαγωνισμού της επιτροπής Διαγωνισμού  του δημόσιου διαγωνισμού : «Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης».