Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-10-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-10-2022)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-10-2022)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 25-10-2022 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» έως 30/12/2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ» έως 30-12-2022
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 5.  Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών, τοιχίων, τοίχων και πεζοδρομίων στους οικισμούς του Δήμου Νεστορίου»  προϋπολογισμού: 165.000€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 6. Έγκριση 5ης Τροποποίησης 2022 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 7. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού  του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία VMS για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 9. Μερική Ακύρωση της αριθ. 1653/21 (Α.Δ.Α 9ΨΡΖ7ΛΨ-5ΔΖ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που αφορά την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα Βασίλειος και Ιωάννης Μάτζαρης, του διαγωνισμού «Προμήθειας 120 αυτόματων απινιδωτών (AEDs), Αναλωσίμων & Λοιπών Υλικών, στα πλαίσια του προγράμματος απινίδωσης δημόσιας πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθειας Χαρτιού, Γραφικής Ύλης & Υλικών Γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση αναπροσαρμογής της τιμής της σύμβασης 143091 12/9/2022  (ΑΔΑΜ: 22SYMV11227278) του «Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας α) Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) (CPV 79713000-5) β) Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο) (CPV 79713000-5)» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού I & ΙΙ Αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς & Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Διεθνή  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022 – 2023 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση τεσσάρων (4) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 14. Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 15. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των γραφείων των Αντιπεριφερειαρχών του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 18. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δύο θεατρικών παραστάσεων με τίτλο «ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ» (ΝΕΟ ΤΙΤΛΟ: ΤΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ…ΤΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ) της εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΟΝΕΙΡΟDRAMA (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 19. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη οχτώ (8) εκπαιδευτικών απινιδωτών τέσσερις (4) για την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα ΕΟΔ Ν. Κοζάνης και τέσσερις (4) για την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαΐδας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δήμοσιας Υγείας)
 20. Έγκριση συμμετοχής της ΠΔΜ σε ενημερωτική ημερίδα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Εορδαίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης)
 22. 3η Έγκριση Δαπάνης Πολιτικής Προστασίας. 100.000 € (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 23. Έγκριση δαπάνης για εκτέλεση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Εργασίες διευθέτησης κοίτης κεντρικού ποταμού στη Τ.Κ.Μηλοχωρίου»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση δαπάνης για ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ” (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση δαπανών έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 31. Έγκριση δαπάνης, για την εκτύπωση αφισών και φυλλαδίων για την «Προώθηση ένταξης της καλλιέργειας Ρεβιθιού Γρεβενών στον Εθνικό Κατάλογο Προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)»  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 32. Έγκριση δαπανών ύψους <<3.968,00€>> για την διοργάνωση ημερίδας «Ημέρα Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 34. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)