Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-1-2023)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-1-2023)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-1-2023)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 25-1-2023 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Ανάδειξη παραδοσιακού λιθόστρωτου και κατασκευή νέου καλτεριμιού στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Πενταλόφου (Πιλοτική παρέμβαση)» Προϋπολογισμού: 88.000,00 (με ΦΠΑ) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Επενδύσεις τοιχίου αντιστήριξης Ε.Ο Κοζάνης- Ιωαννίνων στην είσοδο του οικισμού Πενταλόφου (Πιλοτική παρέμβαση)» Προϋπολογισμού: 87.000,00 (με ΦΠΑ) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκρισης υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης εύρυθμης λειτουργίας Δήμου Σερβίων μετά την πυρκαγιά» Προϋπολογισμού: 30.000,00 (με ΦΠΑ)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 5. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 741/22 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και εκ νέου έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων με τοπικά προϊόντα για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 6. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1909/22 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και εκ νέου Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι Κ2, Κ3 της οδού Δυτικής Εορδαίας» Προϋπολογισμoύ: 306.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 7. Έγκριση πινάκων υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης των εξής επιτροπών:
  α) Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων (άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/16 προγενέστερες διατάξεις) και άρθρο 172 (νεότερες διατάξεις),
  β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών (προγενέστερες διατάξεις),
  γ) Κόστος εξακρίβωσης τιμών εμπορίου (άρθρο 156 παρ. 5) για το έτος 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 8. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 151 παρ.1 όπως ίσχυε την 31η.08.2021 του Ν.4412/2016 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 9. Έγκριση δαπάνης για παροχή φιλοξενίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 10. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων «Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 11. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης του έργου «Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων» (Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 12. Παράταση του χρόνου Παράδοσης του αντικειμένου του αριθμ. 169128/27-10-2022 Συμφωνητικού παροχής Υπηρεσιών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών & Υπηρεσιών Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε Καστοριάς» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 14. Τροποποίηση της αριθμ. 1867/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  για την οριστική κατακύρωση στους αναδόχους των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό  έτος 2022-2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 15. Τροποποίηση της αριθμ. 1868/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την οριστική κατακύρωση στους αναδόχους των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας    Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, , για το σχολικό  έτος 2022-2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 16. 53η έγκριση έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017 – 2021
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 17. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για έργα αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 18. Ορισμός δικηγόρων (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Μ.)
 19. Ορισμός δικηγόρων (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Μ.)
 20. Ορισμός δικηγόρων (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Μ.)
 21. Ορισμός δικηγόρων (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Μ.)
 22. Ορισμός δικηγόρων (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Μ.)
 23. Ορισμός δικηγόρου
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 24. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 25. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) ΕΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022
 26. Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2022-2023 για την Π.Ε Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών)
 27. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Νομική Βάση Πληροφοριών ¨ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨ για το ημερολογιακό έτος 2023(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 28. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 29. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 30. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την αντιμετώπιση δαπανών μετακίνησης εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 31. Μετακίνηση εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών στην Αθήνα (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας)
 32. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 33. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 34. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού ως συνεκθέτης του ΕΟΤ για το Α΄ εξάμηνο του 2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης)
 36. Έγκριση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης,  των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και της διεξαγωγής του Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SAFE-CROSSING», προϋπολογισμού 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 37. Έγκριση δαπανών έτους Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 38. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 39. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 3/2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 40. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Διαπραγμάτευσης της 20-01-2023 για την ανάθεση νέου δρομολογίου μεταφοράς ενός (1) μαθητή Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2022-23 και του αναδόχου αυτής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 41. Έγκριση Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής  Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Καινοτομίας Π.Δ.Μ.)