Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-5-2021)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-5-2021)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-5-2021)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (18-5-2021) είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα κοινωνικής πρόνοιας, τουρισμού και αθλητισμού στην Π.Ε. Κοζάνης (2021 -2022)»
 3. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ευπρεπισμός περιβάλλοντα χώρου, βελτίωση προσβασιμότητας και αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού Ναού Αγίου Ζαχαρία Γράμμου στην Π.Ε. Καστοριάς», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού 436.480,00  € με ΦΠΑ
 4. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και  του Επιμελητηρίου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Καστοριάς» προϋπολογισμού 280.000 ευρώ με Φ.Π.Α, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
 5. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για έγκριση του Πρακτικού  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 13.145.161,29€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
 6. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΑΡΙΘ.30)» Προϋπολογισμού: 398.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 7. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Έργα βελτίωσης και συντήρησης στο Επ. Οδ. δίκτυο» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-   Κολοκυνθού» Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των  ορίων, άρθρο 117 και άρθρο 86 παρ.6 του ν.4412/2016, του έργου : «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας», Προεκτιμώμενης Αξίας # 54.238,37 € # χωρίς τον Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση δαπάνης 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και έγκριση των όρων  της διακήρυξης  του
  «Ανοικτού  Διεθνή διαγωνισμού για το  Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα )»  για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης
 13. Έγκριση του από 10/05/2021 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης  και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 14. Έγκριση του από 10/05/2021 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την Διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
 15. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 10η/2021
 16. Έγκριση τροποποίησης στο ορθό δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας ως προς την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21
 17. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 18. Διάθεση πίστωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Π.Ε, Φλώρινας»
 19. Ορισμός δικηγόρου
 20. Ορισμός δικηγόρου
 21. Ορισμός δικηγόρου
 22. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.600,00€ για παράταση μίσθωσης χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών δημόσιας υγείας
 23. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 24. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος
 25. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 28. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ
 29. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου