Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-4-2018)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-4-2018)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-4-2018) – Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-4-2018) – Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-4-2018)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε ότι στην απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-4-2018), τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου στην Ε.0.12» Π.Ε. Καστοριάς.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά «Εργασίες Επισκευής Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου του ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς, Παρακείμενου στον Ε.Ο 24» Π.Ε. Καστοριάς.
 4. Έγκριση ακύρωσης της υπ’ αριθ. 3272/17 απόφασης και νέα Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 80.000,00 € # Π.Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση Ακύρωσης της υπ’ αριθ. 1653/17 απόφασης και νέα Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής  Διαγωνισμού Δημοπράτησης, του έργου:

  «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Bεύης», Προϋπολογισμού δαπάνης # 80.000,00 # € Π.Ε. Φλώρινας.

 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για δημιουργία-εκτύπωση αφισών ενημέρωσης για τα επιτρεπτά είδη καυσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κοζάνης.
 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση χαρτών – σχεδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το 2018.
 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το 2018.
 9. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 10. Ακύρωση αιτήματος μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτ.Μακεδονίας κ. Καρυπίδη.
 11. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 2853/17 (ΑΔΑ: 9Β297ΛΨ-Ζ0Χ) περί Έγκρισης πρακτικού τροποποίησης δρομολογίων και άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αδιάθετων και Νέων δρομολογίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2017- 2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.006.719,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 50% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 13/2017».
 12. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 1322/17 (ΑΔΑ: 6Π6Δ7ΛΨ-ΞΦΗ) περί Έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018».
 13. Έγκριση ανάθεσης ή μη για Δημιουργία και Συντήρηση Κόμβου στα πλαίσια του

  5ου Διεθνούς Συνέδριου Πολιτικής Προστασίας «Safe Kozani 2018».

 14. Ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρου Καρυπίδη ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη Φλώρινας.
 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 17. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Πιλοτική εφαρμογή φωτιστικών LED 2017 στον ΑΚ ΑΕΒΑΛ».
 18. Έγκριση πρακτικού τελικής βαθμολογίας της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη

  «Μελέτη Αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου – Σιταριάς & Σ.Σ. Βεύης (α/α 10 ενταγμένο στον Πίνακα Έργων Π.Ε. Φλώρινας χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών)».

 19. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 23. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 24. Απευθείας ανάθεση για μουσική κάλυψη στα πλαίσια της εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροπαιούχου «Ο Άγιος Γεώργιος», προς τιμή του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου του χωριού στις 22/04/2018 Π.Ε. Φλώρινας.
 25. Έγκριση της με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων για δράσεις ενταγμένες στο Τ.Ε.Β.Α. Π.Ε. Φλώρινας.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση και κατασκευή αυτοκόλλητων για τις αψίδες εκκίνησης και τερματισμού, για τα αυτοκίνητα και διάφορα σήματα κ.λ.π., στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του «6ου RALLY GREECE OFFROAD» με την Π.Ε. Καστοριάς, στην Καστοριά στις 17-18-19 και 20/05/2018.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επάθλων διακριθέντων (κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικές πλακέτες) στα πλαίσια συνδιοργάνσης του «6ου RALLY GREECE OFFROAD» με την Π.Ε. Καστοριάς, στην Καστοριά στις 17-18-19 και 20/05/2018.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη (11 Μαΐου 2018) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 21ης Ανθοκομικής Έκθεσης με τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Φουντουκλή – Χλόη Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη (12 Μαΐου 2018) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 21ης Ανθοκομικής Έκθεσης με τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Φουντουκλή – Χλόη Π.Ε. Καστοριάς.
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη (05 Μαΐου 2018) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 2ου Συμποσίου Λαογραφίας και Παράδοσης με το Εργαστήρι Λαογραφίας και Παραδοσιακού Χορού (ελπχ) «ΟΡΜΟΣ» Π.Ε. Καστοριάς.
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την Τεχνική Υποστήριξη (ηλεκτρονική χρονομέτρηση) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του

  «Run Greece – Ημιμαραθώνιου Καστοριάς» με την Π.Ε. Καστοριάς, στην Καστοριά στις 13/05/2018.

 32. Έγκριση νέων δρομολογίων (8) μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Π.Ε. Κοζάνης.
 33. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 37. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 38. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.
 39. Μετακίνηση Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Γρεβενών Γρηγόρη Γιαννόπουλου εκτός έδρας.
 40. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.
 41. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ.(ΕΔΡΑ).
 42. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης καις της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 43. Απευθείας αναθέσεις για ηχητική – φωτιστική κάλυψη και αφίσες – προσκλήσεις – έντυπα, στα πλαίσια της διημερίδας με θέμα: «Αθλητισμός, Διατροφή και Υγεία – Άθληση», του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Απριλίου του 2018 Π.Ε. Φλώρινας.
 44. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς.
 45. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς.
 46. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος

  «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ και Δ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για το σχολικό έτος 2017-2018 της ΠΕ Γρεβενών.

 47. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για το νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018 της ΠΕ Γρεβενών.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια  γραφικής ύλης ΠΕ Γρεβενών.
 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας διαφόρων ειδών για τον αγώνα «PONTINI RACE».
 50. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης του αγώνα «PONTINI RACE».
 51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αφισών και φυλλαδίων του αγώνα «ORLIAKAS RACE».
 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μεταλλίων αθλητών – ενθυμίων (επάθλων) νικητών του αγώνα «ORLIAKAS RACE».
 53. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Χρονομέτρηση αθλητών αγώνα «ORLIAKAS RACE».
 54. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών.
 55. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών.
 56. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υλικών Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, για το έτος 2018.
 57. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 58. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 59. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
 60. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Λευκάρων» Π.Ε. Κοζάνης.
 61. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλλάκου Μεσσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης.
 62. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση τμήματος στέγης του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης».
 63. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

  «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό δίκτυο Καισαρειάς Αιανής» Π.Ε. Κοζάνης.

 64. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης.
 65. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην κεντρική ετήσια πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ποντοκώμης.
 66. Απευθείας αναθέσεις για: α) έντυπα – γραφική ύλη και β) ηχητική – φωτιστική κάλυψη, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Χρηστίδειο Τελετή» 2018 του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας « Ο Αριστοτέλης», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Απριλίου του 2018.
 67. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Πρώην Δήμου Ελλησπόντου)».
 68. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό Δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ. +2.000» Π.Ε. Κοζάνης.
 69. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην ΤΚ Σκοπιάς» Π.Ε. Φλώρινας.
 70. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλυμμηρική προστασία – Καθαρισμός κοίτης ποταμών των ΤΚ Αρμενοχωρίου – Σιταριάς» Π.Ε. Φλώρινας.
 71. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλυμμηρική προστασία – Καθαρισμός κοίτης ποταμών των ΤΚ Άνω Κλεινών, Κάτω Κλεινών» Π.Ε. Φλώρινας.
 72. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων Δικαστικού Μεγάρου» Π.Ε. Φλώρινας.
 73. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.
 74. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.
 75. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 76. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία

  «Αποχιονισμός επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητα Γρεβενών, χειμερινής περιόδου 2018-2019».

 77. Έγκριση συνδιοργάνωσης αγώνων κλασικού αθλητισμού «ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018» και των σχετικών δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 78. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε. Γρεβενών.
 79. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
 80. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας Π.Ε. Γρεβενών.
 81. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 82. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 83. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» για τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 84. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας κα Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 85. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 5/2018 περί ακύρωσης της αρ. πρ. πρωτ. 1529/39/4-1-2018 Σύμβασης του Χαράλαμπου Σουμελίδη και της διαπραγμάτευσης του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του εκτελούσε ο εν λόγω ανάδοχος.
 86. Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Ευάγγελου Σημανδράκου εκτός έδρας.
 87. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

  «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο» Π.Ε. Κοζάνης.

 88. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης».
 89. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20kv) στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου» Π.Ε. Κοζάνης.
 90. Έκδοση χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της κας Τασιούλα Κωνσταντίας.
 91. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στον Επαρχιακό Δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ. +9.500 και +11.500» Π.Ε. Κοζάνης.
 92.  Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με το Δήμο Άργους Ορεστικού στις 20 και 21 Απριλίου 2018.
 93. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης.
 94. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση εντύπου και διαφημιστικού υλικού για το 4ο RALLY SPRINT Βελβεντού.
 95. Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – έδρας.
 96. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια προληπτικών δράσεων για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών από 7-13 Μαΐου 2018.
 97. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης:

  «12ο αντάμωμα παιδικών και εφηβικών χορευτικών συγκροτημάτων» του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου «Η ΚΟΖΙΑΝΗ», στις 29 Απριλίου 2018 στην Κοζάνη.

 98. Έγκριση δαπάνης για το Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Πτολεμαΐδας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Μοτοσυκλέτας, στις 12 Μαΐου 2018.
 99. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο» Π.Ε. Καστοριάς.
 100. Έγκριση δαπάνης για την 43η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς από 3 έως 6 Μαΐου 2018.
 101.  Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 102.  Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά την εκδήλωση που διοργανώνει ο σύλλογος δρομέων υγείας Κοζάνης για την: «Διατροφή και Ψυχολογία των Αθλητών» στις 18 Απριλίου 2018.