Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-12-2021)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-12-2021)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-12-2021)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 14-12-2021 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Μεταφοράς του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» τέως Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ
 3. Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 1671/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
 4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 697/21 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου Εισήγηση Έγκρισης Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα κοινωνικής πρόνοιας, τουρισμού και αθλητισμού στην Π.Ε. Κοζάνης (2021 -2022)»
 5. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1206/21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και εκ νέου Εισήγηση Έγκρισης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ των αναθετουσών αρχών : της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΝΠΙΔ – Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.) καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της, σύμφωνα με τα άρθρα 100§1 Ν. 3852/2010 &12§4,6 του Ν. 4412/2016 για το έργο: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ)»Προϋπολογισμός: 136.440,67 €
 6. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Συμπληρωματικές Δράσεις για την υποστήριξη λειτουργίας των δύο (2) συγκροτημάτων λεβήτων θέρμανσης με ηλεκτρόδια υψηλής τάσης θερμικής ισχύος 40 [MW] έκαστο που είναι εγκατεστημένοι στον ΑΗΣ Καρδιάς για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της πόλης της Πτολεμαΐδας»
 7. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου
  «Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προσέγγιση ενιαίας υγείας»
 8. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟ  ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΕΝΤΖΙΩΝ»
 9. Διαγωνισμός ανάθεσης μελέτης «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος στη Χ.Θ. 35+500 της Εθνικής οδού Κοζάνης-Λάρισας», κωδικός 2014ΜΠ04100006 της ΣΑΜΠ 041
 10. Έγκριση υποβολής πρότασης  που αφορά στην εκπόνηση μελετών και συγκεκριμένα μελέτη με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου Ν. Γρεβενών για την διασύνδεση της Δεσκάτης με τον οδικό άξονα Ε65 στον ΑΚ Αγιόφυλλου – Καρπερού»
 11. Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών, για το διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
 12. Έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού I & ΙΙ Αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς & Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου     που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την  «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων  προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2021-2022»
 13. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας έτους 2022, για την επιλογή αναδόχου για έργα αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών
 15. Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη: «Μελέτη Οριοθέτησης – Χωροθέτησης ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό» στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, προϋπολογισμού 750.000,00 (με το Φ.Π.Α.)
 16. Έγκριση Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίας Άννας που αφορά το έργο
  «Ενίσχυση λιθοδομών (ενεμάτωση) – επισκευή στέγης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου οικισμού Αγίας Άννας»
 17. Έγκριση 8ης τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 18. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.) για την Υλοποίηση, μέσω εξειδικευμένης  τεχνικής υποστήριξης, του έργου με τίτλο «Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Καστοριάς α)Αλιάκμονα β) Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς και γ) Κορεστείων», αρχικού προϋπολογισμού 286.500,00 ευρώ
 19. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ-ΠΔΜ) για την Ειδική Επιστημονική Έρευνα με τίτλο: «Επιστημονική αναζήτηση αιτιώδους σχέσης μεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών του μελιού Καστοριάς και της γεωγραφικής προέλευσής τους, λόγω αφαίρεσης του ΦΠΑ από το συνολικό προϋπολογισμό, ήτοι  21.280 ευρώ
 20. Έγκριση  2ου πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος  Αρμενοχωρίου»
 21. Έγκριση παράτασης του έργου «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου µνηµείου στην Τ. Κ. Αετού»
 22. Λήψη Απόφασης Δέσμευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή – βελτίωση Ε.Ο. 15 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 Φλώρινας – Καστοριάς μέχρι το μεθοριακό σταθμό Λαιμού» στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 κατά προτεραιότητα
 23. Έγκριση Παράτασης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 25. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 25/2021
 26. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 27. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς για την πράξη:
  «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071
 28. Έγκριση δαπάνης που αφορά κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης από δικηγόρο της Π.Δ.Μ.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.600,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την εκτύπωση 3.000 (τεμάχια) φυλλαδίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για ένα έτος (2022)
 31. Έγκριση για συνδιοργάνωση ημερίδας με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Το Γυναικείο Ποδόσφαιρο στην εποχή της Πανδημίας»
 32. Έγκριση α) Δαπάνης Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2021-2022  στην Π.Ε. Γρεβενών β)Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης τιμής
 33. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης αθλήτριας με αναπηρία
 34. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 36. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 1878/21 απόφασης της Ο.Ε. της ΠΔΜ
 37. Έγκριση γνωμοδότησης
 38. Ορισμός δικηγόρου
 39. Ορισμός δικηγόρου
 40. Ορισμός δικηγόρου
 41. Ορισμός δικηγόρου
 42. Ορισμός δικηγόρου
 43. Ορισμός δικηγόρου
 44. Μετακίνηση εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών
 45. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών και της Προέδρου του Π.Σ. στην 32ης Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 46. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 32ης Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας