Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-5-2020)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-5-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-5-2020)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (12-5-2020) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής για την Διεξαγωγή Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων έτους 2020, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών για έργα εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ προϋπολογισμού 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α, της Π.Ε. Γρεβενών
 4. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΔΟΤΣΙΚΟΥ προϋπολογισμού 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Π.Ε.  Γρεβενών
 5. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης # 110.000,00 € #, της Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής του Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης # 110.000,00 € #, της Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου: «Καθαρισμός Βλάστησης στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», προϋπολογισμού δαπάνης #50.000,00€#, της Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής του Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Βλάστησης στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», προϋπολογισμού δαπάνης # 50.000.00 € #, της Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου : «Κοπή Κλαδιών – Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου», προϋπολογισμού δαπάνης #65.000,00 € #
 10. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής του Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:

  «Κοπή Κλαδιών – Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου», προϋπολογισμού δαπάνης # 65.000.00 € #

 11. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό – Επαρχιακό  Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου», προϋπολογισμού δαπάνης # 240.000,00 € #
 12. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής του Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου», προϋπολογισμού δαπάνης # 240.000,00 € #
 13. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Γράμμου», της Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Γράμμου», της Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση του Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 16. Έγκριση του Πρακτικού I του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης για τις ανάγκες του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας
 17. Έγκριση της με αριθμό 52486/24-04-2020 Απόφασης Περιφερειάρχη

  «Ανάθεση προμήθειας καμερών και ηχείων για τις ανάγκες τηλεδιασκέψεων των υπαλλήλων των υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας, λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19»

 18. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την τροποποίηση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας λόγω των έκτακτων και επειγουσών αναγκών που σχετίζονται με την κρίση της νόσου COVID-19
 19. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για δίσκο και modem για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 21. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή τεσσάρων (4) φωτοτυπικών μηχανημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση ενημερωτικού υλικού
 23. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και απολύμανσης των οχημάτων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας/Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας