Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2022)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2022)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2022)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 10-5-2022 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» έως 31-05-2022 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕΜ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» έως 31.07.2022 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΕΣΙΑΝΗΣ – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ – ΡΟΔΙΤΗ» έως 29-06-2022 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
 5. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γ΄ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής, Γνωμοδότηση Έγκρισης Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης  της υπ αριθμ. 159337/19-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009391213 2021-10-20) σύμβασης για την
  «Προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων για τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων με άγρια ζώα και πληροφοριακών πινακίδων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING»
 7. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 9/2022
 9. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 10. Έγκριση δαπάνης που αφορά Προγραμματική Σύμβαση με την ΑΝΚΟ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023» από το πρόγραμμα ΚΑΠ επενδύσεις της Έδρας
 11. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 12. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση Δαπάνης για Ανάδειξη Ιστορικών Γεγονότων (Μικρασιατική Καταστροφή)
 16. ‘Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 17. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 18. Ορισμός δικηγόρου
 19. Ορισμός δικηγόρου
 20. Ορισμός δικηγόρου
 21. Ορισμός δικηγόρου
 22. Ορισμός δικηγόρου
 23. Έγκριση γνωμοδότησης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)