Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (28-11-2016)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (28-11-2016)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (28-11-2016)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε ότι τα θέματα στην απευθείας μετάδοση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (28-11-2016) είναι τα ακόλουθα:

1: Έγκριση Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: η   Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών, κ. Παναγιωτίδου Ελισσάβετ

2ο: Έγκριση Πρότασης Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «Μελέτη Ενεργειακής και Αισθητικής Αναβάθμισης των Δύο Γεφυρών της Λίμνης Πολυφύτου και της Πλωτής Μαρίνας του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης».

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

3ο: 15η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

4ο: Τροποποίηση 3 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  (ΚΑΠ 2016) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

5ο: Έγκριση του Καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Θεοδώρου Θεόδωρος.

6ο: 20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (20η 2016).

Εισηγήτρια: η  Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών κ. Μαρία Καρυπίδου

7ο: Επιχορήγηση 50 Θέσεων Επικουρικών Γιατρών που θα στελεχώσουν τα  Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το Ποσό των 500,00 ευρώ Μηνιαίως για Τριετή Θητεία Αλλαγή Φορέα Υλοποίησης

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Σταύρος Γιαννακίδης

8ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 286/15 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκρισης Προδέσμευσης  Πίστωσης Έτους 2016 και Έγκριση Θέσπισης Πάγιων κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας ΚΑΕ 1232, Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Έτος 2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε, σχετικά με την Παράταση του Χρόνου Ισχύος του κατ΄ αποκοπή Χορηγήματος Καθαριότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας.

Εισηγήτρια: η  Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών κ. Μαρία Καρυπίδου

9ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 287/2015 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου «Θέσπισης Πάγιων κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το Έτος 2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε, σχετικά με την Παράταση του Χρόνου Ισχύος των κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

10ο: Μέτρα ρύθμισης Κυκλοφορίας Οχημάτων στα Πλαίσια Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Κιβωτοειδούς Οχετού στο Δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο» Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

11ο: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (20kv) ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 41.300,00€ (με Φ.Π.Α.).

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

12ο: Έγκριση του τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 28.494,51 € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

13ο: Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης «Διερεύνηση και αξιοποίηση των Ωφελειών για τη Δυτική Μακεδονία από την Κατασκευή της Νέας Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδα V από τη ΔΕΗ Α.Ε. 

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

14ο: Δημιουργία Λογαριασμού με την Ονομασία «Έσοδα από Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

15ο: Θέσπιση Παγίου κατ΄ αποκοπή Χορηγήματος Καθαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

16ο: Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

17ο: Τροποποίηση 6 του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

18ο: Έγκριση Τροποποίησης (3) του Προγράμματος Έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

19ο: Τροποποίηση (Τροπ. 4) του Προγράμματος έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

20ο: Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 356.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

21ο: Τρόπος Εκτέλεσης των Νέων Υποέργων της ΣΑΕΠ 541

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

22ο: Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 100.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

23ο: Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 50.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος