Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-2-2018)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-2-2018)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-2-2018)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε ότι στην απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-2-2018), τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Επανυποβολή προς έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / ΠΔΜ, έτους 2017», Προϋπολογισμού έργου: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 3. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη» Π.Ε. Καστοριάς.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της ΣΑΕΠ 041 για την υλοποίηση του έργου: «Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53 – Δ63)» Π.Ε. Καστοριάς.
 5. Έγκριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και υπολόγου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 6. Έγκριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 7. Έγκριση ή μη του από 22/02/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ,

  για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2018, ποσού 52.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδιών – κλειδαριών για τις ανάγκες των  υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.
 9. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών- φωτοτυπιών για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών.
 10. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 13. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης δαπανών της Π.Ε. Φλώρινας.
 15. Έγκριση δαπάνης.
 16. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση  του διεθνούς Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου και της 8ης Επιστημονικής Hμερίδας Αθλητικής Ψυχολογίας και Διατροφής του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. «ΦΛΩΡΙΝΑ» στις 12-13 Μαϊου 2018 στη Φλώρινα.
 17. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση   επιμορφωτικού βιωματικού σεμιναρίου με τίτλο: «Πρέσπες: ένα εργαστήρι φύσης και πολιτισμού» της  Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Αμυνταίου και Φλώρινας   που θα γίνει στις 5 Μαϊου 2018 στην περιοχή των Πρεσπών.
 18. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 2826/2017 Απόφασης της Ο.Ε. και έγκρισης δαπανών δράσεων ενταγμένων στο Τ.Ε.Β.Α., Π.Ε. Φλώρινας.
 19. Τυπική επανέγκριση  δαπανών (επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017, Π.Ε. Γρεβενών.
 20. Τυπική επανέγκριση  δαπανών (επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017, Π.Ε. Γρεβενών.
 21. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

  χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 22. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
 23. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 24. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών.
 25. Έγκριση δαπάνης.
 26. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας και της απευθείας ανάθεσης Π.Ε. Γρεβενών.
 27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 28. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 30. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 32. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη εγκατεστημένων προγραμμάτων λογισμικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 35. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης των

  υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 1.678.637,60 € (συμπ. ΦΠΑ).

 36. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των γραφείων του Αντιπεριφερειάρχη μηνός Φεβρουαρίου 2018, Π.Ε.Φλώρινας.
 37. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υδραυλικών υλικών και επισκευής υδραυλικής εγκατάστασης στο εργοτάξιο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών έργων (Έδρα) της Π.Δ.Μ. στην Κοζάνη.
 38. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Δήμος ΝΕΤ για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού ΠΔΜ.
 39. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) στεφανιού για τις ανάγκες του γραφείου Περιφερειάρχη ΠΔΜ.
 40. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 41. Έγκριση δαπάνης.
 42. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
 43. Έγκριση ανάκλησης δέσμευσης δαπάνης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού  FIETS EN WANDELBEURS  (ΟΥΤΡΕΧΤΗ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ)  – ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ &  ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, 2- 4/3/2018.
 44. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ III του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της

  προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 45. Έγκριση ανάθεσης ετήσιας ασφάλισης 40 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 46. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 48. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 49. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 50. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.
 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 52. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με τη στέγη του παιδιού ο Άγιος Στυλιανός στην εκδήλωση μνήμης που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου 2018.
 53. Έγκριση – Διάθεση πίστωσης.
 54. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.