Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-10-2017)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-10-2017)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-10-2017)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε ότι στην απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-10-2017), τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση προϋπ/μού οικ.έτους 2018.
 3. Έγκριση πρακτικού άσκησης δικαιώματος προαίρεσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.
 4. Έγκριση ή μη δαπάνης ποσού 12.896,00 € για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης του δρόμου σύνδεσης του αγωγού Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο και έγκριση της  απευθείας ανάθεσης σε οικονομικό φορέα.
 5. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων 1600mmX1250mm και πάχους 4 mm, για την κάλυψη των οπών που δημιουργήθηκαν, λόγω φυσικής διάβρωσης, στις προκατασκευασμένες πλάκες, εκ σκυροδέματος, των πεζοδρομίων της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 6. Έγκριση ή μη του από 10 -10-2017 πρακτικού διενέργειας επαναληπτική ηλεκτρονική διαπραγμάτευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.860.08 € για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής συνδρομής

  της εφαρμογής των συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων (GPS) και εργασιών εγκατάστασης/απεγκατάστασης των συσκευών GPS επί των μισθωμένων αποχιονιστικών μηχανημάτων στην έναρξη και λήξη αντίστοιχα της χειμερινής περιόδου.

 8. Έγκριση αποδοχής συν. ποσού 2.000,00€, με θέμα 2η Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041 μηνός ΣΕΠΤ. 2017,Π.Ε.Καστοριάς.
 9. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης με Α.Π. 82432/5270/12-05-2017 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού της εταιρείας Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε. (O.T.S.  Α. Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 10. Έγκριση της Επιτροπής καταγραφής ωρών εργασίας των μηχανημάτων αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2017-2018.
 11. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου-μισθωτή για τη μίσθωση τεσσάρων πολυεργατών, με λεπίδα και αλατιέρα ισχύος από 250ΗΡ και άνω, 4 κ.μ, για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας με την έναρξη της χειμερινής περιόδου 2017 – 2018 έως 30-4-2018.
 12. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia 2017 – Θεσσαλονίκη 10- 12/11/2017″.
 13. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 14. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ που αφορά τη συμμετοχή 10 υπαλλήλων της ΠΔΜ και των ΠΕ της Περιφέρειας στο 9° forum της εταιρείας O.T.S που θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη από 16-11 έως 18-11-2017.
 15. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων αναδόχων Βοζινίδη Δημήτριου, Όροβα Αριστοτέλη, Δημητριάδη Φραγκίσκου και Νάστου Ιωάννη

  για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 16. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 19 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
 17. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 18 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
 18. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αφισών και λοιπού διαφημιστικού υλικού.
 19. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης.
 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης για την εθνική επέτειο «Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα» Π.Ε. Γρεβενών.
 21. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Γρεβενών κ. Γρηγόρη Γιαννόπουλου.
 22. Έγκριση δαπάνης εθνικού χαρακτήρα Π.Ε.Γρεβενών.
 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός (1) στεφανιού για την εθνική επέτειο «Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα» Π.Ε.Γρεβενών.
 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας εκτυπώσεων για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών.
 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις

  δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Π.Ε.Γρεβενών.

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καρέκλας για το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ΠΕ Γρεβενών.
 27. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Κιοσέ Ιωάννη.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής της Π.Ε.Καστοριάς στη Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχ/τος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
 30. Έγκριση ακύρωσης της αρ. 2138/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 31. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 35. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
 36. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δείπνου στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης

  τουρνουά αγώνων καλαθοσφαίρισης του Αθλητικού Συλλόγου Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης τουρνουά αγώνων καλαθοσφαίρισης του Αθλητικού Συλλόγου Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 39. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων από Χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς».
 40. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων από χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς».
 41. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.
 42. Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.
 43. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 44. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 45. Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.
 46. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 47. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:

  «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Προϋπολογισμός: 42.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

 48. Έγκριση απευθείας ανάθεσης ανανέωσης των αδειών χρήσης eset antivirus για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ.
 49. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας memory modules για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης συστημάτων φορέα της Π.Δ.Μ.»
 50. Έγκριση ή  μη απευθείας ανάθεσης για τις τριήμερες εκδηλώσεις του συλλόγου Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου.
 51. Έγκριση ή  μη απευθείας ανάθεσης για το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών.
 52. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών ετήσιας διαρκούς υποστήριξης & συντήρησης του εξοπλισμού των δύο αυτόματων γραμμών ελέγχου & του εγκατεστημένου λογισμικού του Τμήματος ΚΤΕΟ της ΠΕ Κοζάνης.
 53. Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας σφραγίδων μηχανικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.
 54. Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας ακίδων αιμοληψίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.
 55. Έγκριση ανάθεσης ή μη ετήσιας ασφάλισης είκοσι ενός (21) οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 56. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχήματων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5216, ΚΗΙ 8535, ΚΗΙ 5103, ΚΗΙ 5222 και ΚΗΙ 7866 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 57. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου:

  «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν.Φλώρινας & Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα».

 58. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες διαγράμμισης οδών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017, προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 59. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 60. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ. Γέρου Κωνσταντίνου.
 61. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.