hotel icon

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου του υφιστάμενου έργου: «Ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου 3* στη θέση Μουρίζια του Δ.Δ. Πανοράματος, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου του υφιστάμενου έργου: «Ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου 3* στη θέση Μουρίζια του Δ.Δ. Πανοράματος, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθ. 6 & 7 της υπ’ αριθ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/19-04-13 απόφασης (ΦΕΚ 964Β/2013) και άρθ. 6 της υπ’ αριθ. οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/2014) ΚΥΑ, τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας),

να λάβουν γνώση, επί του περιεχομένου του φακέλου για την ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. 1959/27-11-2003 ΑΕΠΟ όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 49519/4-4-2019 (ΑΔΑ:ΨΖΜ8ΟΡ1Γ-4Θ4) ΑΕΠΟ και ισχύει, του υφιστάμενου έργου:

«Ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου 3* στη θέση Μουρίζια του Δ.Δ. Πανοράματος, του ΔΕ Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών,  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 1910200623). (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 6ης, Α/Α 2).

Φορέας έργου ή δραστηριότητας: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – BALTSES ΑΕ

Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου, Δευτέρα-Παρασκευή, 07:00-15:00., τηλ. 2461052621

Αριθμ. Πρωτ. ΑΕΠΟ που ανανεώνεται: 1959/27-11-2003 ΑΕΠΟ

Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.pdm.gov.gr.

Εφημερίδα όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: «ΠΡΩΙΝΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

 

Η  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό

 

* Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Για την χρήση της πλατφόρμας ΗΠΜ είναι απαραίτητα:

  • ένας Η/Υ με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα πρόγραμμα περιήγησης web (internet browser) λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ.
  • η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια με χρήση του προγράμματος περιήγησης web και πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eprm.ypen.gr εμφανίζεται μία ιστοσελίδα εισαγωγής από την οποία δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και εισαγωγής στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.