Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) λογότυπο

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (11-3-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (11-3-2022)

Σύμφωνα με το Α.Π.1257/18-02-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις διαγωνισμού για εμπειρογνώμονες και βοηθούς υψηλής ειδίκευσης στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (Administrators and Assistants in the field of ICT), με στοιχεία:

 

  • EPSO/AD/398/22-1 Administrators – ICT infrastructures, cloud, networks and middleware (AD7) – Θέσεις 71
  • EPSO/AD/398/22-2 Administrators – Digital workplace, office automation and mobile computing (AD7) – Θέσεις 49
  • EPSO/AD/398/22-3 Administrators – IT and data governance, programme/portfolio and project management, project management office (PMO), business and enterprise architecture (AD7) – Θέσεις 70
  • EPSO/AD/398/22-4 Administrators – Design, development/configuration, testing, operation and maintenance of IT applications and off-the-shelf solutions; Data management, data analytics and artificial intelligence (AD7) – Θέσεις 73
  • EPSO/AD/398/22-5 Administrators – ICT security (AD8) – Θέσεις 87
  • EPSO/AST/151/22-1 Assistants – ICT infrastructures, cloud, networks and middleware (AST4) – Θέσεις 47
  • EPSO/AST/151/22-2 Assistants – Digital workplace, office automation and mobile computing (AST4) – Θέσεις 55
  • EPSO/AST/151/22-3 Assistants – Development/configuration, testing, operation and maintenance of IT applications and off-the-shelf solutions; Data management, data analytics and artificial intelligence (AST4) – Θέσεις 74
  • EPSO/AST/151/22-4 Assistants – ICT security (AST4) – Θέσεις 29

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 22η Μαρτίου 2022, 12:00 τ.ώ. Βρυξελλών.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://epso.europa.eu/home.en

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (11-3-2022), με ΑΔΑ: 6ΧΧΜ46ΜΤΛ6-63Υ

 

Για την Π.Δ.Μ.