Ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και την ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων των υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΘ

Ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και την ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων των υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη στις 25-9-20 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00-12.00 π.μ., γραπτή και προφορική εξέταση, στο Αμφιθέατρο του Μετεωροσκοπείου «Βασίλειος Κυριαζόπουλος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού μετάδοσης του κορωνοϊού, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν υποχρεωτικά

μάσκα και αντισηπτικό για δική τους χρήση.

Η υποβολή δικαιολογητικών* για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι έως και 17-9-20 και θα γίνεται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και θα διαβιβάζονται από την υπηρεσία μας στην Γενική Δ/νση Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας / Δ/νση Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας ΜΕΘ./ Τμήμα Δημόσιας Υγείας στην οδό 26ης Οκτωβρίου 64 Τ.Κ.:54627 τηλ.2313330846, 848 (υπόψη κ. Ζαβρακλή και Π. Ζαγορίτη).

*Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρ.4 του Π.Δ.72/2006, όπως αντικατέστησε το άρ.6 του Π.Δ.6/2000 είναι: α) Δίπλωμα ή πτυχίο ή … ότι προβλέπεται στο άρθρο 3,

β) Υπεύθυνη Δήλωση του φαρμακοποιού, γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Υγείας περί ασκήσεως και δ) φωτοτυπία ταυτότητας. 

(Παράκληση για εμπρόθεσμη διαβίβαση).

 

Εκ της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας

Π.Δ.Μ.

 

 

 


 

Ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και την ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων των υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη στις 25-9-20 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00-12.00 π.μ., γραπτή και προφορική εξέταση, στο Αμφιθέατρο του Μετεωροσκοπείου «Βασίλειος Κυριαζόπουλος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού μετάδοσης του κορωνοϊού, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν υποχρεωτικά

μάσκα και αντισηπτικό για δική τους χρήση.

Η υποβολή δικαιολογητικών* για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι έως και 17-9-20 και θα γίνεται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και θα διαβιβάζονται από την υπηρεσία μας στην Γενική Δ/νση Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας / Δ/νση Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας ΜΕΘ./ Τμήμα Δημόσιας Υγείας στην οδό 26ης Οκτωβρίου 64 Τ.Κ.:54627 τηλ.2313330846, 848 (υπόψη κ. Ζαβρακλή και Π. Ζαγορίτη).

*Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρ.4 του Π.Δ.72/2006, όπως αντικατέστησε το άρ.6 του Π.Δ.6/2000 είναι: α) Δίπλωμα ή πτυχίο ή … ότι προβλέπεται στο άρθρο 3,

β) Υπεύθυνη Δήλωση του φαρμακοποιού, γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Υγείας περί ασκήσεως και δ) φωτοτυπία ταυτότητας. 

(Παράκληση για εμπρόθεσμη διαβίβαση).