Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Γλυφάδας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Ο Δήμος Γλυφάδας προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των Δ/νσεων Δημοτικής Αστυνομίας, Τεχνικών υπηρεσιών και Διοικητικών υπηρεσιών, από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Για αυτό το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Γλυφάδας, Ταχ. Δ/νση: Άλσους 15, Γλυφάδα, Τ.Κ: 16675, τηλ: 213 2025221 – 213 2025225

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση