Ανακοίνωση Διοργάνωσης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στo Βερολίνο και τη Δρέσδη

bakov
Στο πλαίσιο του θεσμού European Reciprocal Trainings (ERT), η ομόλογη του ΕΚΔΔΑ Ομοσπονδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (Bundesakademie für öffentliche Verwaltung- BAköV), η οποία αποτελεί τον φορέα επιμόρφωσης των υπαλλήλων της γερμανικής ομοσπονδιακής δημόσιας διοίκησης, διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Γερμανία και η Ευρώπη», στο Βερολίνο και τη Δρέσδη, μεταξύ 28 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2016 με γλώσσα εργασίας την αγγλική.

Ομάδα–στόχο αποτελούν οι πολύ έμπειροι και οι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι των κ-μ της ΕΕ, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εγγραφής έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2016 και στη συνέχεια να την αποστείλουν στο email:
Katharina.konstanty@bakoev.bund.de.

Διαβάστε εδώ το σεμινάριο