Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εμβολίων για την καταπολέμηση της νόσου της Οζώδους Δερματίτιδας

Επιτροπές

Ανακοινώνουμε ότι στις 17/5/2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την συγκρότηση τριμελούς  Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της)  διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για  την προμήθεια εμβολίων για την καταπολέμηση της νόσου της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών  για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ»

   Η ανωτέρω Επιτροπή θα συσταθεί   σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί  συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση από στελέχη – υπαλλήλους των Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για συμμετοχή.

Η

Εισηγήτρια

Προϊσταμένη

Τμ.Προμηθειών

 

 

Ωρολογά Ελένη

Ο

Διευθυντής 

Οικονομικού

κ.α.α

 

 

Κατσιαμάκας Χαρίσιος