Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (6-3-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (6-3-2024)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 06/03/2024 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση τοπικών φθορών στην οδό Καταφύγι – Βελβεντό», Προϋπολογισμού: 2.190.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙ- ΒΕΛΒΕΝΤΟ»
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου:

  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΟΧΕΤΟΙ) ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»

 5. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της θεατρικής παράστασης με φιγούρες Καραγκιόζη, της Θεατρικής Σκηνής Κοζάνης «Το Θεατροδρόμιο»
 6. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο Δήμος Σερβίων
 7. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο Δήμος Βελβεντού
 8. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης των έργων «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2024-2025» και «Προμήθεια και μεταφορά αλατιού για την κάλυψη αναγκών αποχιονισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2024-2025», στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
 9. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»
 10. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης

  «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

 11. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Αφή φλόγας φυσικού αερίου στα Γρεβενά»
 12. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων έτους 2024
 13. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Διαγραμμίσεις στο Επ. Οδ. Δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς»
 14. Παράταση προθεσμίας Σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Απομάκρυνση φερτών υλών από τάφρους & τοιχεία»
 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 17. ‘Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Προγράμματος έργων, για το 2024, της   Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  που χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του τέλους Ανάπτυξης  2017 – 2021 (5Ο Ε.Α.Π. /Δ.Ε.Η)
 18. Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Τεχνικού Προγράμματος της   Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  που χρηματοδοτείται από τo

  «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025»  ΣΑΝΠ 441 για το 2024

 19. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας»
 20. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24,  λόγω νέου αιτήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας
 21. Τροποποίηση της με αριθ. 764/2023 Απόφασης της Ο.Ε. ως προς το αντίτιμο  των εισιτηρίων για τη Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Φλώρινας Α.Ε. για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, με τη χρήση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων
 22. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 23. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
 24. Έγκριση Δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην διοργάνωση της εκδήλωσης

  “Startup Europe Week Kozani”

 25. Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αθλητική εκδήλωση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Α.με.Α. που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας συνδρόμου Down.
 26. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 29.000€ (πλέον ΦΠΑ) για την Προμήθεια εξοπλισμού και ολοκλήρωσης του οπτικό – ηχητικού συστήματος της αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για ένα έτος (2024)
 28. Έγκριση δαπάνης για την «Μίσθωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις 5 αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών όλων των ΠΕ της ΠΔΜ»
 29. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 30. Έγκριση δαπάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 31. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 32. Μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών εκτός έδρας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας