8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-2-2019)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-2-2019)

8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-2-2019) – 8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-2-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 21/2/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ή μη του από 8-2-2019 πρωτοκόλλου πρακτικής δοκιμασίας – οριστικής παραλαβής πολυμηχανήματος της λίμνης της Καστοριάς από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή.
 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου».
 4. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο κλεισούρα – Μοναστήρι – Όρια Νομού».
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «Βελτίωση Κόμβου στη Διασταύρωση Απόσκεπου (ΕΔΗΚΑ)».
 6. Έγκριση δαπάνης.
 7. Έγκριση δαπάνης, για το έργο: «Αποκατάσταση επικίνδυνης βραχομάζας Πενταλόφου».
 8. Έγκριση ή μη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, για υπηρεσίες στα πλαίσια του έργου Combine to protect της Π.Ε. Φλώρινας.
 9. Έγκριση ανάληψης διάθεσης πίστωσης της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Δικαίωμα πρόσβασης στην Βιβλιοθήκη Δημοσιονομικής Νομοθεσίας DOCMAN.GR».
 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

  πυρανίχνευσης και φωτιστικών ασφαλείας για το κτίριο του Τεχνικού Εξοπλισμού, Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Γραφείου Εορδαίας για το έτος 2019.
 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδιών – κλειδαριών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση χαρτών – σχεδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το 2019.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια απολυμαντικών των WC του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.
 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθε4σης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο Ε.Ο. δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.
 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση πιστοποιητικών ελέγχου ταχογράφων για τα φορτηγά οχήματα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 18. Έγκριση δαπάνης, για το έργο:  «Αποπεράτωση μνημείου πεσόντων Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δ. Εορδαίας».
 19. Έγκριση πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 28ης Ιανουαρίου 2019 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ – ΠΟΡΤΙΤΣΑ».
 20. Έγκριση δαπάνης, για το έργο: «Αποπεράτωση μνημείου εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944».
 21. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 22. Έγκριση δαπάνης, για το έργο: «Επισκευή, ανακαίνιση και νέα διαρ/ση ισογείου κτιρίου συλλόγου θυμάτων ολοκαυτώματος Πύργων Εορδαίας “Ιερή μνήμη”».
 23. Έγκριση δαπάνης, για το έργο:

  «Δημιουργία μνημείου Μικρασιατικού Ελληνισμού Συλλόγου Μικρασιατών Π.Ε. Κοζάνης».

 24. Έγκριση δαπάνης, για το έργο: «Κατασκευή αγωνιστικού μονοθέσιου τύπου Formula Student».
 25. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή του συστήματος διαχείρισης στόλου (GPS) των 35 υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.
 27. Έγκριση: α) δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018 – 2019 και β) παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και των αντίστοιχων δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018 – 2019.
 28. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 29. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 30. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 31. Τυπική επανέγκριση δαπάνης έτους 2018 της Π.Ε Γρεβενών.
 32. Έγκριση πρακτικού Νο 1/11-2-2019 αγόνου δημοπρασίας για την εκμίσθωση

  της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου.

 33. Έγκριση ανάληψης, διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και του ορισμού υπολόγου για την έκδοση ΧΕΠ.
 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 35. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την παροχή ηχητικής κάλυψης και την προμήθεια έντυπου υλικού στην καθιερωμένη πολιτιστική μουσική εκδήλωση των 13 Πολιτιστικών Συλλόγων της Πτολεμαΐδας στις 28-2-2019.
 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το με το Λογοτεχνικό Περιοδικό – Εταιρεία Τουρισμού «Παρέμβαση», της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 35 χρόνων έντυπης κυκλοφορίας, που θα πραγματοποιηθεί στις  23 Φεβρουαρίου 2019.
 37. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λιπαντικών τα οποία απαιτούνται για την επισκευή του ανελκυστήρα του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 39. Έγκριση δαπάνης.
 40. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο:  «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ. Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο. (3) Κοζάνη – Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών».
 41. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Αποκατάσταση πετρογέφυρου Ροδοχωρίου».
 42. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση της ημιτελούς Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών» ΣΑΕ 050.
 43. Έγκριση του 2ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Συντήρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου – Καταφυγίου».
 44. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου:

  «Συντήρηση Οδοστρώματος κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση στηθαίων γέφυρας Ρυμνίου».

 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση του πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) των οδηγών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4.
 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 48. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.
 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 50. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
 51. Έγκριση δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποςού 8.255,54 €, (συμπ. Φ.Π.Α.) για την ασφάλιση συνολικά 39 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Δ/νσης Διοίκησης Π.Ε. Κοζάνης.
 53. Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης στα τμήματα 3 Φλώρινα – Ανταρκτικό και 5 Πεντάλοφος – Τσοτύλι, για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2018 – 2019.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.