Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

58η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (22-12-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

58η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (22-12-2020)

58η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (22-12-2020)

58η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (22-12-2020) – 58η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (22-12-2020) – 58η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (22-12-2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 10:00  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ, ΚΟΖΑΝΗΣ»  στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία »
 3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ»  στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία »
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ»  στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία »
 5. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΕ και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης για την πράξη: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου, και Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας» συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων 1 και 2 της πράξης: 4.159.645,16€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 6. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία της Επαρχιακής οδού Βελβεντό – Καταφύγι στη διασταύρωση προς τον οικισμό του Παλαιογράτσανου»
 7. Έγκριση του 2ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση Κτηνιατρικού Εργαστηρίου» Προϋπολογισμού 42.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και ποσού Σύμβασης 14.699,99 € (με Φ.Π.Α.)
 8. Έγκριση της 4ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020 της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ
 9. Έγκριση παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Υφιστάμενου Τεχνικού στο 6ο χλμ. Επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Αιανής» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
 10. Έγκριση παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

  «Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση στη θέση ΣΛΑΤΕΙΝΑ Τ.Κ. Δροσερού Δήμου Εορδαίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΕΔΕ

 11. Έγκριση  ένταξης – απένταξης και τροποποίησης έργων της Π.Ε. Κοζάνης στο Ε.Α.Π. 2012 – 2016 ΠΔΜ (Τοπικός Πόρος)
 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης, για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης, για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 14. Έγκριση ανάκλησης της ακύρωσης της 721/02-06-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020» με την οποία εγκρίθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.»
 15. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΖΑΝΗ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε.Ο.3) Εκτιμώμενης αξίας: 473.664,71 €  (με Φ.Π.Α) Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 041
 16. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης :ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ «ΔΥΤ.ΑΞ.ΟΡ.ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΩΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ-ΠΡΕΣΠΕΣ, Τμήμα 1 Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ» Εκτιμώμενης αξίας: 160.000,00 €  (με Φ.Π.Α) Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 041
 17. Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο:

  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.3, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) / Π.Δ.Μ., ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΕΥΗΣ»

 18. 37η Έγκριση  μειώσεων προϋπολογισμών ενταγμένων έργων και απεντάξεις ανενεργών έργων του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016
 19. Έγκριση των όρων διακήρυξης  του έργου:«Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0 6 προς Λάγκα – Βράχο»
 20. Συγκρότηση επιτροπής  δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο 6 προς Λάγκα – Βράχο»
 21. Έγκριση Τροποποίησης 4 του Πίνακα των έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2020
 22.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης της μελέτης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς
 23. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ “ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ” ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ»
 24. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ»
 25. Έγκριση του πρακτικού Αποσφράγισης των Δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών  «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» προϋπολογισμού 86.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 26. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 27. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ»
 28. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο

  «Παρεμβάσεις στο Γ.Ν Καστοριάς»

 29. Έγκριση πρόσληψης μίας (1) θέσης μονίμου προσωπικού του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού σε αντικατάσταση μη υφιστάμενης κενής οργανικής εγκεκριμένης θέσης μόνιμου προσωπικού του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής
 30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Ηλεκτροδότηση γέφυρας Ρυμνίου»
 31. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021
 32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6ο χλμ.του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης-Αιανής»
 33. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 2.331,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικού πακέτου για τις ανάγκες Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)
 34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια λέβητα και καυστήρα προς αντικατάσταση κατεστραμμένων στο  ΚΤΕΟ Κοζάνης»
 35. Έγκριση δαπάνης βάσει των αποφάσεων 26&33/2019 του Ειρηνοδικείου Αθηνών
 36. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών & αναλώσιμων υλικών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών της τρέχουσας χειμερινής περιόδου
 37. Έγκριση δαπανών που αφορούν 1) την προμήθεια φορητών υπολογιστών και web καμερών και 2) τον καθαρισμό και την συντήρηση επτά καυστήρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.