5 Προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2)

5 Προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

5 Προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

5 Προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζει και ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος 2020-2023 για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου ενεργοποιήθηκαν ήδη τα τρία από τα πέντε προγράμματα του ΟΑΕΔ για την στήριξη της απασχόλησης στις λιγνιτικές περιοχές ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν ακόμη δύο προγράμματα.

Ειδικότερα:

  1. “Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου” με διάρκεια προγράμματος 12-18 μήνες και προϋπολογισμό 48.000.000€. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων έως τις 31-01-2022.
  2. “Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης¨ από τις οποίες οι 1450 θέσεις αφορούν την Δυτική Μακεδονία με διάρκεια προγράμματος 7 μήνες και προϋπολογισμό 14.000.000€. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων από 22-11-2021 έως την κάλυψη των θέσεων.
  3. “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση, με έμφαση στις γυναίκες, Β΄ Κύκλος” με διάρκεια 12 μήνες και προϋπολογισμό 32.000.000€. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων έως τις 11-02-2022.

 

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε και από τον Πρωθυπουργό στις 12-01-2022, πρόκειται να ξεκινήσουν ακόμη δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ για την στήριξη της απασχόλησης στις περιοχές που βρίσκονται σε μετάβαση και συγκεκριμένα τα εξής:

 

  1. “Συμβουλευτική, Κατάρτιση και απασχόληση στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης” για 3400 θέσεις με διάρκεια 8 μήνες και προϋπολογισμό 22.800.000€
  2. ” Εργασιακή Μετεγκατάσταση στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης”, για την δημιουργία 200 θέσεων στους Δήμους Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης με διάρκεια 12 μήνες και προϋπολογισμό 2.300.000€.

 

Πληροφορίες στα κατά τόπους ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.