Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-1-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-1-2020)

4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-1-2020)

4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-1-2020)

4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-1-2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 2. Άμπα Βασίλειο
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 28/01/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»
 3. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του έργου: «Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας σε τμήματα του οδικού δικτύου Ρυμνίου – Τριγωνικού» και κατακύρωση της σύμβασης.
 4. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού, του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο του Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» και κατακύρωση της σύμβασης
 5. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου: «Επείγοντα έργα διευθέτησης ομβρίων για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Διλόφου» και κατακύρωση της σύμβασης
 6. Έγκριση του 3ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2019» και κατακύρωση της  σύμβασης
 7. Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 14ης Ιανουαρίου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου»
 8. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας»
 9. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2020-2022», Προϋπολογισμού 1.178.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)»
 10. Έγκριση πρακτικού  παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα
 11. Έγκριση του πρακτικού Ι του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 12. Έγκριση των πρακτικών I και II  που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για την

  «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)» προϋπολογισμού 165.879,76 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

 13. Έγκριση της διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς πέντε (5) μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Μανιακίου την περίοδο 5-2-2020 μέχρι 20-5-2020 και δεκαεπτά (17) μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα την περίοδο 5-2-2020 μέχρι 13-5-2020 από τις σχολικές μονάδες προς το Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας, για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής σχολικού έτους 2019-20
 14. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 Διαπραγμάτευσης της 20-1-2020 για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κάθε Τετάρτη  από 5-2-2020 μέχρι και 20-5-2020 από το Δημοτικό Ξινού Νερού προς το Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους
 15. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 3η/2020
 16. Έγκριση των πρωτοκόλλων τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των υπηρεσιών α) Ενοικίασης αποθήκης και β) των υπηρεσιών μίσθωσης ερμαρίων, ψυγείων και των αναγκαίων ψυκτικών υπηρεσιών αποθήκευσης των τροφίμων του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ
 17. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 18. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 19. Έγκριση Συγκρότηση επιτροπής: 1) Διεξαγωγής ανοικτών  διεθνών  – τακτικών  διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2020, 2) Διεξαγωγής συνοπτικών διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2020 και 3) Διεξαγωγής ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2020
 20. Ορισμός δικηγόρου
 21. Ορισμός δικηγόρου
 22. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για την «Αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης»
 23. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικής χρηματοδότησης για το έργο

  «Ετήσια συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2018»

 24. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών σηματοδότησης για την εφαρμογή μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας υψηλής Γέφυρας Σερβίων»
 25. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 26. Τυπική Επανέγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2019
 27. Τυπική επανέγκριση της υπ’ αριθμ. 111/19 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνη «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού», στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Άργος Ορεστικού
 28. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την προμήθεια και την μεταφορά άλατος αποχιονισμού
 29. Τυπική επανέγκριση δαπάνης σύμφωνα μ ε την υπ’ αριθμ. 621/19 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών επισκευής για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της Π.Ε. Καστοριάς
 30. Τυπική επανέγκριση  δαπάνης  για την υλοποίηση  του έργου  «Συντήρηση υφισταμένων μικρών τεχνικών-κατασκευή τάφρων & τοίχων στεραίωσης στηθαίων στο Επ. Οδικό Δίκτυο» ΣΑΕΠ 541
 31. Τυπική επανέγκριση  δαπάνης για την υλοποίηση  του έργου  «Αποκατάσταση Επ. Οδού από  Νεστόριο προς Μελάνθιο» ΣΑΕΠ 541
 32. Τυπική επανέγκριση της υπ’ αριθμ. 28/19 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνη «Παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού του δρόμου προς Γράμμο»
 33. Τυπική επανέγκριση της υπ’ αριθμ. 2191/19 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά μτ ην δαπάνη προμήθειας κιγκλιδωμάτων, ρυθμιστικών, εργοταξιακών και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου
 34. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπάνης ποσού για το δικαίωμα πρόσβασης Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένα έτος στη Νομική Βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
 36. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 37. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών
 38. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.  Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο
 40. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μηχανισμού (μοτέρ), για την αποκατάσταση της λειτουργίας της συρόμενης πόρτας του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση ανάληψης, διάθεσης πιστώσεων και των σχετικών δαπανών για την

  συμμετοχή του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σε σεμινάρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ., έτους 2020

 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Εκδηλώσεων Εθνικού Χαρακτήρα, έτους 2020 της ΠΕ Γρεβενών
 44. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και προδιαγραφών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου  της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1) έτος
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την  προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών,Π.Ε. Γρεβενών
 46. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
 47. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου Θωμά Μάνου
 48. Ορισμός Επιτροπής για την διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, για το αδιάθετο τμήμα 1 του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας
 49. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 50. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, της εκδήλωσης  που διοργανώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδαίας, για την εορτή των Τριών  Ιεραρχών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.