Διοικητήριο ΖΕΠ

4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10.

β) Την αριθ. 330/14 απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας.

ΚΑΛΕΙ

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αντωνιάδης Γεώργιος
 2. Ιωαννίδης Κυριάκος
 3. Γιαννόπουλος Γρηγόρης
 4. Γέρου Κωνσταντίνος
 5. Θεοδουλίδης Νεοκλής
 6. Ζυμπίδης Θεοφύλακτος
 7. Ζήδρου – Γρηγοριάδου Αλίκη
 8. Σαπαλίδης Σάββας
 9. Κανδύλη – Μυκονιάτη Αγνή

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 26/08/2015 και ώρα 11:00 π.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτήριο της πρώην Νομαρχίας Κοζάνης, με θέματα:

 1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενης (3ης) Συνεδρίασης
 2. Υποσιτισμός Μαθητών
 3. Παιδική Φτώχεια
 4. Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020” για την Ελλάδα (ΤΕΒΑ).

Σημ. : Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στα τηλέφωνα που αναγράφονται παραπάνω.

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. Βήττας Ιωάννης (Επικεφαλής Αντιπολίτευσης)
 2. Κουρκούτας Νικόλαος (Επικεφαλής Αντιπολίτευσης)
 3. Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο για την Φτώχεια Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 4. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
 5. Μ.Μ.Ε.

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Κοινωνικής Συνοχής

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Σταύρος Γιαννακίδης

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής