49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-12-2018)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-12-2018)

49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-12-2018) – 49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-12-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 04/12/2018 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής-ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατασκευή τεχνικού για την απορροή των όμβριων υδάτων του Επαρχιακού δρόμου “Διασταύρωση Ε.Θ.Ο. – Κοζάνη-Λάρισα προς Αυλές – Ρύμνιο – Αιανή” στο ύψος του οικισμού Αυλών».
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

  «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης».

 4. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
 5. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης.
 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.
 7. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 8. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 9. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της Π.Ε. Γρεβενών.
 10. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Μίσθωση ενός (1) λεωφορείου για την μεταφορά παιδιών-αθλητών στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας για το διάστημα 17-11-2018 έως 3-3-2019″», Π.Ε. Γρεβενών.
 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαυροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του συλλόγου υπαλλήλων Π.Ε. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης κοινωνικού χαρακτήρα του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ με την Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων

  του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για αντικατάσταση αισθητήρα βροχόπτωσης μετεωρολογικού σταθμού Λιμνοχωρίου, Π.Ε. Φλώρινας.
 16. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας.
 17. Έγκριση Μετακίνησης Εκτός Έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.
 18. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (διαμονή με ημιδιατροφή) στα πλαίσια πραγματοποίησης πολυήμερου πρ/τος ατόμων με αναπηρία στην Καστοριά.
 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μίας (1) ψηφιακής γραφίδας, Π.Ε. Γρεβενών.
 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει υποδοχής πολιτών κατά την περίοδο των εορτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής (πάνες) ενόψει επίσκεψης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στο πλαίσιο των εορτών.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη σε ΚΑΠΗ και Γηροκομείο Καστοριάς.
 24. Έγκριση 2ης τροποποίησης της 3202/2018 23-10-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

  (ΑΔΑ: 6ΡΖΞ7ΛΨ-ΛΚΟ) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019

  λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31-12-2018 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018.

 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την πραγματοποίηση δεξίωσης στο πλαίσιο εορτασμού για την “Πρώτη του Έτους” στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
 27. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 15.914,80€.
 28. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (Barcode SP-3001) για τις ανάγκες του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης.
 29. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φλουριού – δώρου στο πλαίσιο κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας στα πλαίσια εορτασμού για την “Πρώτη του Έτους” στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης.
 32. Έγκριση ανάθεσης για την παροχή Υπηρεσιών που αφορά την

  «Διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)».

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριάς ασφαλείας για το γραφείο 11 του 4ου ορόφου του κτιρίου της Π.Ε Κοζάνης.
 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κάρτας δικτύου Ethernet για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
 35. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρολοκουρτίνων για το γραφείο 11 του 4ου ορόφου του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης.
 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κουβερτών επιβίωσης αλουμινίου για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των οδηγών και επιβατών σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων στο οδικό δίκτυο, λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού, καθώς και σε ανάλογες περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
 37. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νση Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών (3) DRUM SAMSUNG MLT 116R εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έξι (6) DRUM εκτυπωτή τύπου SAMSUNG XPRESS M2825 ND για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 40. Έγκριση Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 41. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου:«Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας-Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα», με ανάδοχο την εταιρεία  ’’ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ’’, Π.Ε. Φλώρινας.
 42. Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου:

  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΛΙΤΗΣ», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥΔΗΣ’’, Π.Ε. Φλώρινας.

 43. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ’’, Π.Ε. Φλώρινας.
 44. Έγκριση 6ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ  Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΑΝΟΥ», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΣΕΚΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’’, Π.Ε. Φλώρινας.
 45. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 46. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 47. Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν την γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2018-2019 για την Π.Ε Κοζάνης.
 48. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο θεσμό «BRAVO sustainability Dialogue & Awards 2018».
 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Πρόοδος» Νταηλάκι με την Π.Ε. Καστοριάς.
 50. Έγκριση ή μη του από 26/11/2018 πρακτικού της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αρ. 3/2018 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ,

  για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς, ποσού 46.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωρ. Λαογρ. Συλλόγου «Ομόνοια» Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 52. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.
 53. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.
 54. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ. Αδαμόπουλου Σωτήριου.
 55. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του παραδοσιακού καρναβαλιού στο Δήμο Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 56. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 57. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 58. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ.190931/16121/22-10-2018 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μεταφορά αρχείου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας.
 59. Έγκρισης δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πτολεμαϊδας «Ο ΣΩΤΗΡΑΣ», στις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις «ΩΣΑΝΝΑ» που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Δεκεμβρίου 2018.
 60. Έγκρισης δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Ναυτικό Όμιλο Μαυροχωρίου,

  στον αγώνα 8+ (ΤΡΙΑΘΛΟΣ ΟΚΤΑΚΩΠΩΝ) που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2018.

 61. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 62. Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 για το αντικείμενο της κολύμβησης.
 63. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών, στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, με τη δημιουργία ενός Χριστουγεννιάτικου χωριού, που 0α πραγματοποιηθούν από 16 Δεκεμβρίου 2018 έως 6 Ιανουαρίου 2019.
 64. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 65. Έγκριση μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης σχολικού έτους 2018-2019 με δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας.
 66. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 67. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Σύγχρονες Εκπαιδευτικές λειτουργίες των Εικαστικών Εργαστηρίων» του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 68. Έγκριση 6ης Παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο ΕΘΝΙΚΟ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ», με ανάδοχο την εταιρεία.: ‘ΊΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ”, Π.Ε.Φλώρινας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.