Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

49η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-12-2015)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

49η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-12-2015)

49η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-12-2015) – 49η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-12-2015) – 49η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-12-2015)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 17/12/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή φρεατίου στην υδατοδεξαμενή της Δ.Κ. Λεχόβου» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη μεταβυζαντινών Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου Κρατερού, Αγίου Δημητρίου Παρορίου και Γεννήσεως της Θεοτόκου Κάτω Κλεινών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Οριζόντια και Κατακόρυφη Σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2015»
 5. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (αριθμ.19/2015 διακήρυξη)
 6. Έγκριση μεταφοράς μαθητών με δημόσια αστική συγκοινωνία με ειδικό μαθητικό δελτίο σχολικού έτους 2015-2016 για την Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2015-2016 για την Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων, νέων και αδιάθετων δρομολογίων πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,

  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2015-2016

 9. Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016 και πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
 10. Παράταση σύμβασης της Π.Ε. Καστοριάς περί διακίνησης αλληλογραφίας, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις για το έτος 2015
 11. Παράταση σύμβασης της Π.Ε. Καστοριάς για τη μίσθωση υπηρεσιών καθαριότητας ορισμένου χρόνου για το έτος 2015
 12. Παράταση σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων – ασανσέρ του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς για το 2015
 13. Παράταση σύμβασης για την συνδρομή πληροφοριακού συστήματος διαχείριση των οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΠΑ – ως δέκατη (ΙΑ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2015 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 15. Έγκριση αποδοχής ποσού 30.000,00 € με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541 (Αντιπλημμυρική προστασία εθνικού δικτύου ΠΔΜ καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων – έργα ορεινής και πεδινής υδρονομίας – έργα αντιμετώπισης χειμαρολάβας)
 16. Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00 € με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 141 (Ναυταθλητικό Κέντρο Καστοριάς)
 17. Έγκριση πινάκων υπηρεσιακών μελών που θα συμμετέχουν στην δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπών: α) Προσωρινής – οριστικής Παραλαβής έργων και β) Παραλαβής Αφανών εργασιών για το έτος 2016
 18. Έγκριση πινάκων υπηρεσιακών μελών που θα συμμετέχουν στην δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπών: για έργα προϋπολογισμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)
 19. Έγκριση πινάκων υπηρεσιακών μελών που θα συμμετέχουν στην δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπών:

  για έργα προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και μέχρι του ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

 20. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 21. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας
 31. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας
 32. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας για την προμήθεια ειδών τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την στήριξη των απόρων οικογενειών του Νομού Φλώρινας, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Ανάμματος των Χριστουγεννιάτικων φωτιών των Πολιτιστικών συλλόγων της Π.Ε. Φλώρινας
 35. Έγκριση και διάθεση πίστωσης, ύψους 11.463,60€ για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ»,

  με αντικείμενο τη «Δημιουργία νέων Λειτουργικών Τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτια κλπ) με β-γλουκάνες ή σκόνη εδώδιμων φαρμακευτικών μανιταριών»

 36. Έγκριση και διάθεση πίστωσης, ύψους 11.586,60€ για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», με αντικείμενο τη «Συλλογή, αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκάνες)»
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 38. Έγκριση ανάγκης προμήθειας εμβολίων για την καταπολέμηση της νόσου της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών
 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

  

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.