46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (27-10-2020)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (27-10-2020)

46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (27-10-2020)

46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (27-10-2020)

46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (27-10-2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 10:00  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων και Βοΐου, για την υλοποίηση του έργου : «Υποδομές για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Κοζάνης (Β’ Φάση)» Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση των όρων και της διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, προμήθειας και μεταφοράς 3.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, Προϋπολογισμού: 252.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)»
 4. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 8ης Οκτωβρίου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαϊδας» Προϋπολογισμού: 74.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίου για τη στέγαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια χειριστηρίων για τις θύρες (γκαραζόπορτες) στο    Κτίριο  Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης
 7. Έγκριση δαπάνης που αφορά αμοιβή δικηγόρου
 8. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Γ τρίμηνο 2020
 9. Έγκριση του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση παρεμβάσεων με τίτλο:

  «Αναμόρφωση κλινικής COVID 19 για την δημιουργία ΤΕΠ COVID 19 – ενηλίκων και παίδων», προϋπολογισμού 6.800 ευρώ με ΦΠΑ

 10. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικού διαγράμμισης οδού της Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση δαπάνης για την συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ της Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)που αφορούν, α) προμήθεια κλειδαριών, κλειδιών και χερουλιών πόρτας, για τα γραφεία της Π.Ε. Φλώρινας, β) καταβολή Τελών Μεταβίβασης είκοσι επτά (27) Μηχανημάτων Έργου, από την Ν.Α. Φλώρινας στην Π.Ε. Φλώρινας, γ) προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας, δ) απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με αριθμό Α1613/2020 (Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς  επί αγωγής)
 13. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολ. έτους 2020-21
 14. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, χωρίς αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολ. έτους 2020-21
 15. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολ. έτους 2020-21
 16. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε
 17. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Νέων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε
 18. Έγκριση  παράταση   της σύμβασης των Νέων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε
 19. Έγκριση   μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης  σχολικού έτους 2020-2021  με δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία σχολικών μονάδων   Δήμου Εορδαίας
 20. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών 2020-2021, για υπηρεσίες παρακολούθησης του συστήματος συναγερμού της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φλώρινας
 21.  Έγκριση  των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για την  παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της παλιάς Νομαρχίας Φλώρινας στην Περιφερειακή Δ/νση Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας για τις δράσεις του «Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Φλώρινας»
 22. Έγκριση α) Δαπάνης Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-2021  στην Π.Ε. Γρεβενών και β) Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης τιμής
 23. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020»

 24. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Γρεβενών που αφορούν α) προμήθεια ειδών ηχητικής εγκατάστασης για τις ανάγκες του Διοικητηρίου Γρεβενών, β) συνδρομή στην εταιρεία «Δήμος ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» και γ) αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή
 25. Έγκριση δαπάνης που αφορά την απόφαση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας για ″Ηχητική και μικροφωνική κάλυψη εκδηλώσεων επετείου του Μακεδονικού Αγώνα στις 18-10-2020 στην πόλη των Γρεβενών″
 26. Έγκριση Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την  επιλογή  αναδόχου  ή αναδόχων  για την εκτέλεση της υπηρεσίας 1) Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) (CPV 79713000-5) και 2) Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο)    (CPV 79713000-5)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.