42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-11-2015)

Διοικητήριο ΖΕΠ

42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-11-2015)

42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-11-2015) – 42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-11-2015) – 42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-11-2015)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Κεχαγιάς Φώτιος
2. Γέρου Κωνσταντίνος
3. Βάσσος Πασχάλης
4. ασκαλόπουλος Αντώνιος
5. Μαργαρίτης Γεώργιος
6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 3/11/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2. Έγκριση πρακτικών για το διαγωνισμό του έργου: «Προστασία πρανών-συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015»

3. Έγκριση πρακτικών για το διαγωνισμό του έργου: «Ανάπλαση περιοχής Αγίου Γεωργίου τ.κ. Λεπτοκαρυών» Π.Ε. Φλώρινας

4. Έγκριση πρακτικών για το διαγωνισμό του έργου: «Έργα ύδρευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας .Ε.Βαλτονέρων» Π.Ε. Φλώρινας

5. Έγκριση πρακτικών για το διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου στη τ.κ. Ιτιάς» Π.Ε.Φλώρινας

6. Έγκριση πρακτικών για το διαγωνισμό του έργου: «Αντικατάσταση σκεπής του κοιν. καταστήματος της τ.κ. Μεσοχωρίου» Π.Ε .Φλώρινας

7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση πεζογέφυρας Αγ. Αχιλλείου» Π.Ε. Φλώρινας

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποπεράτωση κτηρίου Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης» Π.Ε .Φλώρινας

9. Έγκριση 2 ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν.Καστοριάς (περιοχή Καλοχωρίου-Χιλιοδέντρου)» Π.Ε.Καστοριάς

10. Έγκριση κατακύρωσης ή μη του από 23/10/2015 πρακτικού του Ηλεκτρονικού τακτικού διεθνή διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Π.Ε.Καστοριάς καθώς και των ΝΠ της χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2015 και μέρος από το έτος 2016 με αριθμό διακήρυξης 12/2015

11. Έγκριση ή μη του από 22-10-2015 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σύντμηση προθεσμιών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την προμήθεια και μεταφορά 800 τόνων άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε.Καστοριάς για την χειμερινή περίοδο 2015-2016

12. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Οριοθέτηση – χωροθέτηση  τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμιάς (63 έως 124)

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργου σύνδεσης παλιού με νέο αποχετευτικό δίκτυο στη .Κ.Νεάπολης του δήμου Βοΐου » Π.Ε .Κοζάνης

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση μνημείων (Ιερός ναός Αγίων Πάντων Κρανιάς» Π.Ε.Γρεβενών

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή Ι.Ν.Αγίου Αθανασίου Αηδονίων (Β’ Φάση)» Π.Ε.Γρεβενών

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση Αυλείου χώρου 2 Γυμνασίου Γρεβενών» Π.Ε.Γρεβενών

17. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Φύλαξη Διοικητηρίου Π.Ε. Γρεβενών για την περίοδο 2015-2016

18. Έγκριση της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Π.Ε.Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό κέντρο Δεσκάτης»

19. Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση ενός (1) Η/Υ για τον Μαγνητικό Τομογράφο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Π.Ε. Κοζάνης

20. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τευχών από την Μη Κερδοσκοπική εταιρεία μελέτης προβλημάτων- Π.Ε. Κοζάνης

21. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες, της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών Βελβεντού

22. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ)εγκαταστάσεων του ιοικητηρίου της Π.Ε.Γρεβενών περιόδου 2015-2016 για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης

23. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού» προϋπολογισμού 32.000,00€ συμπ.του ΦΠΑ 23% καθώς και την έγκριση των ότων της διακήρυξης Π.Ε.Γρεβενών

24. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας

26. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας

29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

38. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης της Π.Ε.Κοζάνης

39. Έγκριση εισήγησης για εξουσιοδότηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περ.Δ.Μ. με έδρα της Φλώρινα για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, έτους 2016» Π.Ε. Φλώρινας

40. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των απαιτούμενων παραβόλων για πιστοποίηση εξετάσεων και ορισμός υπολόγου

41. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το έργο: ΑΡΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» Π.Ε.Γρεβενών

42. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 7.906,31 € για την αποζημίωση των υπαλλήλων της Περιφέρειας που συμμετείχαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου 2015

43. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

44. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Ε. Γρεβενών

45. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Ε. Γρεβενών

46. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Ε. Γρεβενών

47. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Ε. Καστοριάς

48. Έγκριση πρακτικού της ακαταλληλότητας υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Π.Δ.Μ., Π.Ε.Κοζάνης

49. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
  8. Μ.Μ.Ε.