Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020)

3η Πρόσκληση της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» (27-7-2020)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

3η Πρόσκληση της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» (27-7-2020)

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται  προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) η υπ΄ αριθμ. 3645/13-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΙΥ4653ΠΓ-ΟΥΒ) 3η Πρόσκληση της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 30/07/2020 έως 07/09/2020.

Στα πλαίσια της άμεσης, έγκαιρης και δια ζώσης ενημέρωσης των παραγωγών θα πραγματοποιηθεί κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων που ξεκινά σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

  1. Τοπική Κοινότητα Πύργων, Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, ώρα 20.00, αίθουσα εκδηλώσεων Τ.Κ. Πύργων (Πολυκέντρο)

Ομιλητές θα είναι:

 

    • Ευθύμιος Αθ. Μπατιάνης, Γεωπόνος-Οινολόγος M.Sc., Προϊστάμενος Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, Δνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Η ανάγκη εφαρμογής  της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)-Η εμπειρία από την μέχρι τώρα εφαρμογή των δύο προσκλήσεων του προγράμματος»
    • Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Γεωπόνος, Συνεργάτης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Η πρακτική εφαρμογή και τα αποτελέσματα της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»

Θα ακολουθήσουν και άλλες ενημερωτικές συναντήσεις στην ΠΕ Κοζάνης και Καστοριάς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2461351166, 6974020739 (κ. Ευθύμιο Μπατιάνη)

Στόχος της δράσης

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών – στόχων των επιλέξιμων στην Πρόσκληση καλλιεργειών (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, δαμασκηνιά και αμπέλι), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες και στους αμπελώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η μέθοδος.

Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 του ΠΑΑ 2014-2020 «αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία».

Μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων με τη χρήση φερομονών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), παρεμποδίζεται η σύζευξη των παρακάτω εντομολογικών εχθρών:

  • καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella), φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών–στόχων των επιλέξιμων καλλιεργειών της δράσης: ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά
  • καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), εντομολογικού εχθρού – στόχου των επιλέξιμων καλλιεργειών της δράσης: μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά
  • καρπόκαψα της δαμασκηνιάς (Grapholitha funebrana), εντομολογικού εχθρού –στόχου της επιλέξιμης καλλιέργειας της δράσης: δαμασκηνιά
  • ευδεμίδα (Lobesiabotrana), εντομολογικού εχθρού – στόχου της επιλέξιμης καλλιέργειας της δράσης: αμπέλι

 

με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού των επιβλαβών προνυμφών των παραπάνω εντόμων

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας α/α

Μακρίδου Μαριάνθη