Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

38η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-8-2019)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

38η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-8-2019)

38η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-8-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27-08-2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού στην περιοχή “Γιάτσοβο” Φλώρινας».
 3. Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου».
 4. Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας».
 5. Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου:

  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

 6. Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ».
 7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης».
 8.   Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου».
 9. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση SSL πιστοποιητικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 10. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας»
 11. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρας – Βλάστη».
 12. Έγκριση άσκησης μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης για την χρονική επέκταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών  σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Γρεβενών του σχολικού έτους 2018-2019.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Plug-n-Harvest», προϋπολογισμού 20.931,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την

  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Plug-n-Harvest», προϋπολογισμού 9.999,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

 15. Έγκριση με απευθείας ανάθεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2019.
 16. Έγκριση με απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2019.
 17. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας Γεωτρύπανου μονού χειριστή.
 18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 1007/19 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών και παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Επαρχιακού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2018-2019.
 20. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με τον Πολιτιστικό Ορειβατικό Φυσιολατρικό Σύλλογο Γουλών, στον παραλίμνιο δρόμο.
 21. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καπνοχωρίου  «Ο Άγιος Γεώργιος», στην ετήσια εκδήλωση – θεσμό «9η γιορτή πατάτας».
 22. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με τον σύλλογο  Κρητών και Φίλων Κρήτης στην ετήσια πολιτιστική εκδήλωση «Κρητικά 2019», που θα πραγματοποιήσει ο στις 7 Σεπτεμβρίου 2019.
 23. Έγκριση  όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο  της Π.Ε. Φλώρινας.
 24. Έγκριση τηςς απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση των ετήσιων συμβολαίων υποστήριξης των νέων Προγραμμάτων Δημοσίων Έργων: ACE ERP  eCM – Μελέτη / Κοστολόγηση,  ACE ERP  eCM – Κατασκευή και ACE ERP  eCM – ΣΑΥ – ΦΑΥ.
 25. Έγκριση του πρακτικού V (κατακύρωσης) του διαγωνισμού  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας-ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΤΜΗΜΑ 1).

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.