34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2017)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2017)

34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2017) – 34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2017) – 34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2017)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 06/09/2017 και ώρα  11:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. 16/2017 τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης, αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ».
 4. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Γρεβενών, αρμοδιότητας της ΔΤΕ-Έδρας/ΠΔΜ».
 5. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Φλώρινας, αρμοδιότητας της ΔΤΕ-Έδρας/ΠΔΜ».
 6. Έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρα) / ΠΔΜ, έτους 2017», Προϋπολογισμού : 6.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 7. Έγκριση διενέργειας και των όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (35 ημέρες) και κριτήριο για την επιλογή αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς, προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 8. Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου:

  «Βελτίωση σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε. Καστοριάς.

 9. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών και τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε.Καστοριάς.
 10. Έγκριση δαπάνης ποσού 68.289,16 € από ΣΑΕΠ 041, για την υλοποίηση του έργου: «Παραλλαγή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ και μετατόπιση στύλων σε αγροκτήματα αναδασμού της Π.Ε. Καστοριάς».
 11. Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Διάβασης Ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας.
 12. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.
 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 Π.Ε. Φλώρινας».
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την θεατρική παράσταση με τίτλο: «Ζωή και κότα με χαβιτς και με κορκότα».
 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κλειδαριάς α) γραφείου συγκέντρωσης γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων β) αρχείου KEΠΛH.ΙΕ-Π.Ε. Γρεβενών.
 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κλειδαριάς πόρτας και κλειδιών του ΚΗΙ 1017-Π.Ε. Γρεβενών.
 17. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων κυρίως τοπικών προϊόντων της Π.Ε. Κοζάνης.
 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας,

  για τη χρονική περίοδο 9 Σεπτεμβρίου 2017 έως 8 Σεπτεμβρίου 2018.

 19. Έγκριση δαπάνης 550,00 € για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Καστοριάς σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Καστοριάς και Π.Α.Ο.Κ..
 20. Έγκριση δαπάνης 60,00 € για αλλαγή κλειδαριάς χρηματοκιβωτίου γραμματείας Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση δαπάνης 1.200,00 € για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Καστοριάς με τον Ναυτικό Όμιλο Καστοριάς σε διασυλλογικούς κωπηλατικούς αγώνες.
 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Φλώρινας.
 23. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης ενόψει Επίσημων Εορτών (Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου) της Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου 2017 για επτά (7) υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά «Εργασίες επισκευής υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Κορησού-Λιθιάς, παρακείμενου στον Ε.Ο 24»-Π.Ε. Καστοριάς.
 27. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 28. Έγκριση ή μη του Πρακτικού III (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2017- 2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 29. Έγκριση ή μη της προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και των όρων της διαπραγμάτευσης, ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των τμημάτων 1 Κοζάνη, 6 Σέρβια και 4 Κορομηλιά.
 30. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 50 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος

  για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 31. Έγκρισης της ανάθεσης δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες, της παράτασης Συμβάσεων και της διαπραγμάτευσης δρομολογίων, όπως οι συνημμένοι Πίνακες μετά τη διαδικασία του Νο2 /2017 Διαγωνισμού για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017­-18.
 32. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών-Π.Ε. Καστοριάς.
 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών-Π.Ε. Κοζάνης.
 34. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο Συμπόσιο Λογοτεχνίας, με ειδικό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη, που διοργανώνει το Λογοτεχνικό Περιοδικό «Παρέμβαση», το τριήμερο 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2017.
 35. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας και των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια & μεταφορά χιλίων πεντακοσίων (1500) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2017-2018», προϋπολογισμού 139.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
 36. Έγκριση δαπάνης 500,00 € για την αποκατάσταση βλάβης (απόφραξη) του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο κτίριο της Π.Ε. Καστοριάς με χρήση ικριωμάτων.
 37. Ανάθεση εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 38. Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8506 & ΚΗΙ 8507 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 39. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 323.864,18 € για την πληρωμή του έργου

  «Εξυγίανση-αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-κατασκευή ΧΥΤΑΜ».

 40. Ανάθεση για την προμήθεια ADSL γραμμής και ετήσιας συνδρομής για πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απρόσκοπτη λειτουργία κάμερας τουριστικού ενδιαφέροντος στη Βλάστη Κοζάνης.
 41. Απευθείας ανάθεση επισκευής-συντονισμού VBI για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.
 42. Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.
 43. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
 44. Απευθείας ανάθεση προμήθειας στοριών παραθύρου για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.
 45. Απευθείας ανάθεση επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.
 46. Απευθείας ανάθεση βιβλιοδεσίας πρακτικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.
 47. Απευθείας ανάθεση προμήθειας τόνερ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.
 48. Έγκριση ή μη των πρακτικών παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 49. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 45077/2642/16-3-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΖΕΠ Κοζάνης).

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205-294-566).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
 3. Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες
 4. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 5. Εκτελεστικό Γραμματέα
 6. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 7. Διεύθυνση Οικονομικού Π.Δ.Μ. (Έδρα)
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Μ. (Έδρα)
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

9. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Δ.Μ.

10. Μ.Μ.Ε.