34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-8-2016)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-8-2016)

34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-8-2016) – 34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-8-2016) – 34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-8-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 23/08/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος στέγης πολιτιστικού κέντρου Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς
 3. Έγκριση 5ης γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΣΠΑ – ΣΑΕΠ 0058 «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο Ύδρευσης οικισμού Καστανιάς Δ. Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 1.125.000,00 € Π.Δ.Μ.
 4. Έγκριση 2ης γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΣΠΑ –ΣΑΕΠ 0058 «Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Σερβίων, Δήμου  Σερβίων  – Βελβεντού, Β’ Φάση ολοκλήρωση εργασιών» προϋπολογισμού 693.000,00 € Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιάτιστας»
 6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επέκταση Ιρλανδικής διάβασης και προστασία πρανών στον χείμαρρο Φαραγγίου» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του υποέργου 1: «Κατασκευή της Επαρχιακής Οδού 12 στο τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι»
 8. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθμ. 06/2016 διακήρυξη)
 9. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου οικονομικών προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού Επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ. του έτους 2016 καθώς και την προετοιμασία των δράσεων έτους 2017
 10. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης  φακέλου και αξιολόγησης του δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού της προμήθειας 70 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 11. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας είκοσι πέντε (25) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας) της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 12. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού  ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου

  της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2016

 13. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Υποδομές για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»
 14. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. Κοζάνης»
 15. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Αντικατάσταση δαπέδου και επικάλυψης τοιχωμάτων Στεφανιαίας Μονάδας και Καρδιολογικής Κλινικής Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης»
 16. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ.Μελίτης», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 € της Π.Ε.Φλώρινας
 17. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ.Μελίτης», Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ.Νεοχωρακίου», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 € της Π.Ε.Φλώρινας
 19. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου», Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου : «Επισκευή σχολικών κτιρίων Π.Ε.Γρεβενών»προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ από πιστώσεις του προγράμαμτος Δημοσίων Επενδύσεων ΟΣΚ έτους 2016
 21. Τροποποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης του διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ από 01/06/2016
 22. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου:

  «Εργασίες συντήρησης στο Ε.Ο.Δίκτυο Χρήσης 2016» Π.Ε. Καστοριάς

 23. Έγκριση ή μη του από 08-07-2016 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού με τους νέους τροποποιημένους όρους ,για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,για το σχολικό έτος 2016-2017 ,συνολικού προϋπολογισμού 1.271.229,83 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 24. Έγκριση  Νο.16/2016 πρακτικό της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφοράς των συμμετεχόντων στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού 6/94564/2929/13-7-2016 για την «προμήθεια προκατασκευασμένων οικιστικών μονάδων διαφόρων τύπων»
 25. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου του αποχιονισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017
 26. Έγκριση αντικατάστασης τακτικού μέλους της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών όσον αφορά το έτος 2016 της Π.Ε. Καστοριάς
 27. Ανάκληση της υπ.αριθμ.1359/16 απόφασης της 31ης Συνεδρίασης 26-07-2016 ΑΔΑ: 6ΦΞΘ7ΛΨ-77Β της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός ρέματος Γκιολέ» και έγκριση δαπάνης ποσού 20.000,00 € για το ίδιο έργο της Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 159.780,00 € του προγράμματος ΚΑΠ  ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Ιούλιο του τρέχοντος έτους
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 225.000,00 € για την υλοποίηση του έργου:

  «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε. Καστοριάς

 30. Έγκριση δαπάνης  για την υλοποίηση του έργου: «Πυρασφάλεια κτιρίου Π.Ε. Καστοριάς»
 31. Έγκριση δαπάνης που αφορά επιμόρφωση-εξέταση και πιστοποίηση του υπαλλήλου
 32. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση άδειας ικανότητας οδήγησης Γ’ κατηγορία και αρχικής επιμόρφωσης –εξέτασης πιστοποίησης υπαλλήλου ως προς τον έλεγχο ελαφρών οχημάτων-βαρέων οχημάτων και ορισμός υπολόγου του Χ.Ε.Π.
 33. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 34. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 35. Έγκριση δαπάνης για επιδικασθείσα με την αριθ. 392/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης απαίτηση στον Κουσά Ιωάννη του Πέτρου
 36. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση φθορών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από Ε.Ο.Κοζάνης-Λάρισας προς Αυλές-Κρανίδια»
 37. Έγκριση διάθεση πίστωσης για εργασίες ΟΤΕ στα πλαίσια του  έργου «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής  Οδού Κοζάνης-Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4)στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ»
 38. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 40. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Κοζάνης
 41. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις διήμερες εκδηλώσεις που διοργανώνει

  η Εθελοντική Ομάδα Λευκοπηγής  «Συνείδηση» στις 26 & 27 Αυγούστου 2016

 42. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για αναγκαστική απαλλοτρίωση Π.Ε. Γρεβενών
 43. Έγκριση δικαστικής δαπάνης υπέρ κ.Χρήστου Τσιαρσιώτη Π.Ε.Γρεβενών
 44. Έγκριση εκτέλεσης δικαστικής απόφασης και της δαπάνης που απορρέει εξ αυτής υπέρ κ.Φωτεινής Καζαντζίδου Π.Ε.Γρεβενών
 45. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση βιβλίου τοπικής Ιστορίας (οικισμός Δεσκάτης) Π.Ε.Γρεβενών
 46.  Έγκριση δαπάνης για την έκδοση βιβλίου τοπικής Ιστορίας (οικισμός Κηπουρείου) Π.Ε.Γρεβενών
 47. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «Γιορτή κτηνοτρόφων Σαμαρίνας» Π.Ε.Γρεβενών
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης σε πρώην υπάλληλο της Π.Ε. Φλώρινας
 49. Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 στον Σταύρο Μουτζίκη, υπάλληλο της Π.Ε.Καστοριάς
 50. Έγκριση δαπανών & διάθεση πίστωσης  Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 51. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 52.  Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 53. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 54. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 55. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 56. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 57. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 58. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

  χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016

 59. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 60. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 61. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε.Κοζάνης ,στο τουρνουά Ακαδημιών ποδοσφαίρου που θα διοργανώσει ο Α.Σ. Ακρίτες Κοζάνης από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 2016
 62. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε.Κοζάνης, των εκδηλώσεων «ΙΩΝΕΙΑ 2016» που θα διοργανώσει ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η Μικρά Ασία»
 63. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης florina Bike Challenge στις 11/9/2016 της Α.Μ.Κ.Ε. «all cycling» στη Φλώρινα
 64. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Αθλητικού Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ηρακλή Αρμενοχωρίου, στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2016
 65. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΕΓΒΦ που διοργανώνει το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016
 66. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Επιστημονικής Ημερίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στις 1 Νοεμβρίου 2016
 67. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας τζούντο και του Α.Σ.Αμυνταίου

  «Ο Φίλιππος»για το διεθνές τουρνουά τζούντο στις 1 & 2 Οκτωβρίου 2016 στο Αμύνταιο

 68. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 69. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 70. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού Π.Δ.Μ.
 71. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.
 72. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γρηγορίου Γιαννόπουλου
 73. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα Ηλία
 74. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 75. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 76. Έγκριση α) της ακύρωσης της αριθμ. 1365/2016 απόφασης της Ο.Ε. και β) της διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς μη εμπορεύσιμου αλατιού για την κάλυψη αναγκών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού χειμερινής περιόδου 2016-2017 στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας ,και των νέων όρων της διακήρυξης λόγω της δημοσίευσης στις 8-8-2016 του νέου Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 77. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στις ακόλουθες εκδηλώσεις ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ και ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ CYCLOCROSS τις οποίες διοργανώνει ο Αθλητικός Ποδηλατικός Σύλλογος «ΑΣΣΟΣ»Πτολεμαϊδας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.