31η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-8-2018)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

31η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-8-2018)

31η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-8-2018) – 31η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-8-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 6/8/2018 και ώρα 13:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2018 – 2019 στο Εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:

  «Καθαρισμός ρέματος Γκιολέ».

 4. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα φωτοτυπικά SHARP MX-M264NV της Β/θμιας εκπαίδευσης, CANNON IR 2230 ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ και CANNON IR του Κτηνιατρικού κέντρου Φλώρινας, ποσού 554,28 €.
 5. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεσης, για καθορισμό – εργασία – συντήρηση των φωτοτυπικών KYOCERA KM 5050, KYOCERA KM 1620 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και KYOCERA MΙΤΑ ΚΜ 1505 του τμήματος Πληροφορικής, ποσού 248,00 € της Π.Ε. Φλώρινας.
 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας.
 7. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για δαπάνες εστίασης δύο απομακρυσμένων ομάδων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Μέγα Αλεξάνδρου Καλλιθέας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 8. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για προμήθεια διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Μέγα Αλεξάνδρου Καλλιθέας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 9. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση – συντήρηση εκτυπωτή, για τις ανάγκες του ΚΕΣΥΠ Καστοριάς.
 10. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επιδιόρθωση – συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή 2 φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή του UPS του κεντρικού Rock Δικτύου – Τηλεφωνικού Κέντρου των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευή και αναλώσιμων υλικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξιοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για την αντικατάσταση ενός (1) drum μαύρου (k) εκτυπωτή ΟΚΙ C 5650 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
 15.  Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο που διοργάνωσε

  η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης.

 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια Η/Υ για τι ανάγκες υπαλλήλου του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς.
 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Χιλιοδένδρου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Χιλιοδένδρου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια  αναμνηστικών στυλών για την βράβευση αριστούχων μαθητών Λυκείων της Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου και προωθητικού υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης Διεθνούς Συνεδρίου Υπολογιστών στην Π.Ε. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης

  εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πολυκάρπης «Δημιουργία» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την απόφραξη αγωγού αποχέτευσης του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εκτυπωτή για τις ανάγκες υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.
 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελανθίου με την Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σταθεροποιητών τάσης (UPS) για την αντικατάσταση παλιών στο Computer Room της Π.Ε. Καστοριάς.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών  κατάθεσης (τεμ. 20) για τις ανάγκες του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς στο πλαίσιο απόδοσης τιμής και μνήμης εορτών (β΄ εξαμήνου).
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΟΜΟΝΟΙΑ» Βογατσικού  με την Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση ή μη για προμήθεια και εκτύπωση αφισών, πωλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού για το 2ήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλάτειας.
 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη 2ου Ανταμώματος Απανταχού Γρεβενιωτών (16-8-2018)».
 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας

  «Εκτυπώσεις μουσαμάδων – προγραμμάτων – αφισών – προσκλήσεων – φακέλων  & folder για τις ανάγκες του 2ου Ανταμώματος Απανταχού Γρεβενιωτών (16-8-2018)».

 32. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 33. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.
 34. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος θα συντάξει πίνακες παρακατάθεσης οριστικής αποζημίωσης ακινήτων των δικαιούχων και των δικηγόρων, λόγω απαλλοτριώσε4ων στο έργο»: «ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ».
 36. Έγκριση η μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 2ου παραδοτέου υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης περιόδου 2018- 2019 του Ε.Π Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους Απόρους 2018-2019
 37. Έγκριση δαπανών έτους 2018, της Π.Ε. Γρεβενών.
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.