31η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-7-2019)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

31η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-7-2019)

31η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-7-2019) – 31η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-7-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 10-7-2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των  ορίων, άρθρο 117 του ν. 4412/2016, του έργου:

  «Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018».

 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018», Προϋπολογισμού δαπάνης #70.000.00 €#.
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των  ορίων, άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου: «Καθαρισμός Ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».
 5. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 2801/18 απόφασης και Έγκριση του 3ου Πρακτικού (Προσωρινός Μειοδότης)  της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ Παπαγιάννη».
 6. Έγκριση του από 21/06/2019 πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης  5/2018 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2020.
 7. Τροποποίηση της αρ. 556/2019 απόφασης της Ο.Ε.
 8. Τροποποίηση της αρ. 478/2019 απόφασης της Ο.Ε.
 9. Έγκριση του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 74487/6321/27-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΖΡ7ΛΨ-8ΚΨ) σύμβασης

  για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος πληρωμής επιδομάτων νεφροπαθών αρμοδιότητας Δ/νσης Δημόσιας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.

 10. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την αποζημίωση του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών που θα απασχοληθεί με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
 11. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πέντε (5) τηλεκοντρόλ υπόγειου πάρκινγκ – γκαραζόπορτα Διοικητηρίου Γρεβενών.
 12. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την εκ νέου παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
 13. Έγκριση  όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Διοίκησης Χ.Κ. Βίγλας – Πισοδερίου της Π.Ε. Φλώρινας.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών (καθρεπτών) σήμανσης για τις ανάγκες  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.
 15. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη (2 ημέρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Προοδευτικού Συλλόγου Σταυροποτάμου «ο Παλμός» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 16. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων και Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
 17. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για τη μεταφορά, θανάτωση και καταστροφή με αποτέφρωση

  εξήντα οκτώ (68) ενηλίκων ζώων (αιγοπρόβατα), στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών των μικρών μηρυκαστικών.

 18. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για τη μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αμμουδάρας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (2 ημέρες) με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Καλλιθέα»  Άργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρονομέτρησης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων (1 ημέρας) με τον Σύλλογο Εναλλακτικών Δράσεων Καστοριάς  με την Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 22. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 23. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης της ανάθεσης προμήθειας α) εκτυπωτικά έντυπα (αναμνηστικά-διπλώματα), β) ηχητικά και γ) φωτισμός – ηλεκτρολογικά, στα πλαίσια της εορτής λήξης Ακαδημίας Οίνου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου, στο υπαίθριο χωρο-θεατράκι του Συλλόγου 2019.
 24. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναμνηστικά μπλουζάκια για την διοργάνωση της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.
 25. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας  αναμνηστικά μπλουζάκια για την διοργάνωση της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.
 26. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας Διαφημιστικά Μπλουζάκια για την

  εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2019».

 27. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της ηχητικής κάλυψης και του φωτισμού της εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2019».
 28. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αφίσες, πανό, φυλλάδια, σημαίες  για την εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2019».
 29. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση (γενικό πλύσιμο και γρασάρισμα) των αυτοκινήτων ΜΕ90763, ΚΥ 7484 της Π.Ε.Γρεβενών.
 30. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για το SUZUKI VITARA ΚΗΙ 1035.
 31. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών.
 32. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  εργασίας για το SUZUKI VITARA ΚΗΙ 1035.
 33. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση (ευθυγράμμιση – ζυγοστάθμιση) του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1048 της Π.Ε.Γρεβενών.
 34. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας  γραφικής ύλης και ειδών συσκευασίας   για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών.
 35. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας  κλειδιών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 1013-1014-1015-10161018-1048 και ΚΗΥ 3722 της Π.Ε.Γρεβενών.
 36. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προβολής και VIDEO κάλυψης  της εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2019».
 37. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ – ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ».
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Ο. 11».
 39. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια λιπαντικών και λοιπών αναλωσίμων

  για τις ανάγκες των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης λόγω επείγοντος.

 41. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.285.12€, (συμπ. ΦΠΑ) για την συντήρηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2019.
 42. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 43. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 44. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή επικουρικών γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς.
 45. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή επικουρικών γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Νοσοκομείο Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο.
 46. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή επικουρικών γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών.
 47. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών.
 48. τυπική επανέγκριση δαπάνης έτους 2018.
 49. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 52. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 53. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

  «23ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ 2019» του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου  Αγίου Παντελεήμονα, που θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 έως την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 στο χώρο του camping του Αγίου Παντελεήμονα.

 54. Έγκριση δαπάνης.
 55. Έγκριση δαπάνης.
 56. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Συλλόγου Χρυσής «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 57. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού Μανιάκων με την Π.Ε. Καστοριάς.
 58. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού Μανιάκων με την Π.Ε. Καστοριάς.
 59. Έγκριση ή μη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης ηχητικής – μουσικής κάλυψης – φωτισμού, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων

  (4ο Φεστιβάλ Μπύρας), του Α.Μ.Σ. «ΜΕΛΙΤΕΥΣ» Μελίτης, που θα πραγματοποιηθεί στις 12, 13 και 14 Ιουλίου 2019, στην Μελίτη.

 60. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη.
 61. Έγκριση της  απευθείας ανάθεσης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ.,  με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας» στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΙΩΑΚΕΙΜΙΑ», που θα  πραγματοποιηθούν στις  25, 26 & 27 Ιουλίου 2019.
 62. Έγκριση απολογισμού έτους 2018.
 63. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 15/2019.
 64. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Τεχνική στήριξη-συντήρηση τηλεφωνικής εγκατάστασης Διοικητηρίου Γρεβενών».
 65. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας» Προϋπολογισμού δαπάνης #70.000.00 €#.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.