24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-6-2016)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-6-2016)

24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-6-2016) – 24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-6-2016) – 24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-6-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 7/6/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο», προϋπολογισμού 47.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης» προϋπολογισμού 32.400,00 € (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

  «Έργα στήριξης πρανών στην Επαρχιακή οδό Τρανοβάλτου – Ελάτης» Π.Ε. Κοζάνης

 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακού Δικτύου Κομνηνά – Πύργοι» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι» Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μελέτες Οδοποιίας Οδικού Δικτύου Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κόμβος εισόδου οικισμού Καρυδίτσας» Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έκδοσης βεβαίωσης αδόμητου στα τοπογραφικά διαγράμματα των ιδιοκτησιών της εξαγοράς ακινήτων για το έργο: «Βελτίωση οδού Μικροβάλτου – Λιβαδερού» Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έκδοσης βεβαίωσης αδόμητου στα τοπογραφικά διαγράμματα των ιδιοκτησιών της εξαγοράς ακινήτων για το έργο: «Βελτίωση διαπλάτυνση Τμημάτων Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων» Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Σήμανση οδικού δικτύου 2016» προϋπολογισμού 245.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού Μαυραναίων» προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση της 5ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου «Οριοθέτηση-χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της Γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124-Δ128) Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση χώρου, κατασκευή παιδικής χαράς και 5Χ5 γηπέδου τένις στο Τ.Κ. Αρμενοχωρίου» Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με τράπεζα
 16. Έγκριση του από 13-05-2016 πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.355,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης για το έργο:

  «Παράλληλα έργα αναδασμού Μακροχωρίου – Λιθιάς – Σταυροπόταμου – Μαυροκάμπου – Γέρμα – Μελά – Ποριάς – Χιλιοδένδρου – Τσάκωνης – Κρανιώνα – Αγ. Αντωνίου Ν. Καστοριάς. Διανοίξεις – βελτίωση αγροτικών δρόμων και ρείθρων» Π.Ε. Καστοριάς

 17. Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας σε οκτώ (8) άτομα του Μηχανικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Φλώρινας και την διάθεση πίστωσης
 18. Διάθεση πίστωσης για το έργο: «Προμήθεια και μεταφορά 5.000 (πέντε χιλιάδων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2016-2017»
 19. Διάθεση πίστωσης για το έργο: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στο σύμπλεγμα Καταφυγίου-Αγίας Κυριακής»
 20. Διάθεση πίστωσης για το έργο: «Αποχιονισμός χειμερινής περιόδου 2016-2017 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 21. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 22. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 23. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 24. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 25. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 26. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 27. Μεταφορά κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος
 28. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης, ως συνδιοργανωτής στην ετήσια πολιτιστική εκδήλωση

  με την επωνυμία «ΔΡΑΚΟΣ» που διοργανώνει ο Λαογραφικός Σύλλογος Πελεκάνου

 29. Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια εισφορά της Π.Ε. Κοζάνης στην Εταιρεία Τουρισμού σύμφωνα με το καταστατικό
 31. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση λογισμικού της Π.Δ.Μ.
 32. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση λογισμικού της Π.Ε. Κοζάνης
 33. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση πληρωμής δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών
 36. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως συνδιοργανωτές σε εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Π.Δ.Μ.
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 38. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 39. Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Γρεβενών, σε αθλητική εκδήλωση
 40. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 41. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 42. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 45. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 46. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Δασκαλόπουλου Αντώνιου
 47. Έγκριση διάθεσης δαπάνης για το έργο «Κατασκευή διοικητηρίου Πτολ/δας Σ.Σ. Υποέργο 3 Αποκατάσταση βλαβών» Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.